Pátek 19. 6. 2015

20.00 hodin, Rytířský sál hradu Pecka

Zahajovací koncert Itali mia. Láska zakletá do madrigalu

Seskupení I Dilettanti

Sobota 20. 6. 2015

9.30 hodin, hrad Pecka

Zahájení slavností na hradním nádvoří

10.00 až 13.00 hodin, Rytířský sál hradu Pecka

Hodnocená přehlídka sborů

Odborná porota:

PhDr.Martin Horyna, Jihočeská univerzita České Budějovice, předseda poroty

Mgr. Lukáš Hurník, Ph.D., Český rozhlas

Mgr. Vilém Valkoun, Technická univerzita Liberec

15.30 hodin, chrám sv. Bartoloměje

Vyhlášení výsledků hodnocené přehlídky

16.00 hodin, sál Úřadu městyse Pecka

Seminář Interpretace renesanční hudby, vede Mgr. Čeněk Svoboda

18.00 hodin, chrám sv. Bartoloměje, Rytířský sál hradu Pecka

Koncerty zúčastněných pěveckých sborů, které vystoupí se svým volným programem

Neděle 20. 6. 2015

9.00 hodin, chrám sv. Bartoloměje

Slavnostní mše Oktet na dvojsborovou mši Osculetur me od Orlanda di Lassa v provedení seskupení I Dilettanti pod vedením Mgr. Čeňka Svobody

Program hodnocené přehlídky

Koncertní sál hradu Pecka, moderuje paní MgA. Alena Špačková

Sobota 10.00 až 13.00 hodin

10.00 hodin

CUM SPLENDORE Liberec/Praha

sbormistr Mgr. Zuzana Kubelková

SALVÁTOR Chrudim

dirigent MgA. Tomáš Židek Ph.D.

BYLO NÁS PĚT Dolní Chabry

Komorní smíšený sbor VENTILKY Jirkov

sbormistr PhDr. Luboš Hána, Ph.D.

CANTUS FIRMUS České Budějovice

sbormistr Ing. Vít Podroužek

11.00 hodin

CUM AMORE Liberec

sbormistr Mgr. Zuzana Kubelková

H9 Semily

sbormistr Dipl. um. Nadia Ladkany

CUM ARDORE Praha/ Liberec

sbormistr Mgr. Sylvie Kroupová

ENSEMBLE VERSUS Brno

sbormistr Vladimír Maňas

CUM CALORE Jilemnice

Sbormistr Mgr. Jiří Bartoš Sturc

Komorní sbor VOCALISSIMO Praha

sbormistr Petr Stratil

SOBOTA v 18.00 hodin

vystoupí sbory s volným koncertním programem

V chrámu sv. Bartoloměje vystoupí: BYLO NÁS PĚT Dolní Chabry, CUM ARDORE Praha/Liberec, ENSEMBLE VERSUS Brno, SALVÁTOR Chrudim, H9 Semily

V Rytířském sále hradu Pecka vystoupí: CANTUS FIRMUS České Budějovice, CUM AMORE Liberec, CUM CALORE Jilemnice, CUM SPLENDORE Liberec/Praha, VOCALISSIMO Praha, Komorní smíšený sbor VENTILKY Jirkov

Vstupné na jednotlivé koncerty 50,- Kč. Seminář je zdarma.(šk)