Michail Ščigol
Narozen 26. srpna v roce 1945 v Čeljabinsku, v letech 1964 až 1970 absolvoval Vysokou školu architektury v Kyjevě, později ještě nástavbu urbanistiky, v roce 1974 byl přijat za člena Unie ukrajinských architektů. V Kyjevě působil a maloval až do roku 1990. V roce 1990 poprvé navštívil Železnici v Čechách, v roce 1991 se zde usadil natrvalo. V roce 1993 byl přijat do Unie českých výtvarníků. Je rovněž členem Association of ART (UNESCO). V roce 1999 mu bylo uděleno české státní občanství. Realizoval velkou řadu výstav v České republice a také ve světě, např. v Chicagu, New Yorku (USA), Kyjevě a Oděse (Ukrajina), Schwarzenbergu (Německo), Bruselu (Belgie), v Rakousku, v Itálii a na Slovensku. Je držitelem ceny „Oskar na lidskost" (Česká republika, 1997) a „Cena Andyho Warhola (2007).

Michail Ščigol byl nadšen nejen výstavními prostory. „Galerie se nachází v centru města vedle unikátního klenotu, empírové stavby Andrejevského kostela," upozornil nás na ojedinělost místa. O jeho výstavu figurativních obrazů na téma Franz Kafka byl zájem nejen z řad kolegů, ale také literárních kritiků. Přišli i novináři, kteří s Michailem natočili hodinový rozhovor. Kyjevskou galerii ozdobilo čtyřiadvacet Ščigolových prací.

Volba námětu

Proč si železnický malíř vybral jako námět právě Kafku nám následně vysvětlil. „Letos si připomínáme 130 let od Kafkova narození. Snažil jsem se o metaforický výjev jeho vnitřního duševního stavu, který byl rozporuplný. Byl nadšený z tvorby a přitom zklamán sám ze sebe. A proč jsem si ho zvolil? Jeden známý mi řekl: Michale, nelámej si s tím hlavu, Kafka si vybral tebe," vysvětluje nám k vzniku Kafkova souboru.

Kolekce se narodila v Železnici a zřejmě objede svět, než se vrátí domů. Během výstavy totiž Ščigol přijal pozvání na další prezentaci v Kyjevě a na podzim by se měly malby přestěhovat do Oděsy.

Michail Ščigol je v jednom kole. Sotva se vrátil z ciziny, čeká ho příprava 3. evropského jičínského plenéru. Letos bude desetidenní a zachytit krásy Jičína a jeho okolí přijedou Alexandr Milovzorov z Ukrajiny, Anatolij Borodkin z Lotyška a další výtvarníci z Polska, Německa i Anglie. Plenér začíná 15. srpna.