Pletl by se ten, kdo by usuzoval, i podle opravené fasády, že interiéry zámku skýtají onen „klasický“ pohled na mobiliář a téměř nezbytnou výzdobu v duchu některého z historických slohů či stylů. Ne, skutečně barokní obrazy ani jakékoli jiné či snad dokonce celou obrazárnu tu nehledejte. Provozovatel zámku, obec Sloupno, zvolil jinou cestu. Zvolený směr je mi ale velmi sympatický a sám pro sebe jsem si jej nazval „Živý zámek“.

Občanské sdružení Pocidliní tu pravidelně pořádá rozličné výstavy, přednášky, kurzy, koncerty a kulturní sešlosti na aktuální témata jako například vinobraní, vítání adventu či bitvu o zámek.

V sobotu 4. května sešli se v prostorách zámku nejen zástupci fotoklubů a sdružení, aby tu slavnostně zahájili II. ročník amatérské fotografické výstavy s názvem „Fotografie na zámku“. Stalo se tak díky hlavnímu organizátorovi Fotoklubu MKS Nová Paka v čele s neúnavným koordinátorem a předsedou v jedné osobě Miroslavem Suchánkem.

Prezentované fotografie nevybírá odborná komise. Výběr i následná instalace je na každém z nás. Proto jsou zde k vidění snímky velmi vyspělých a uznávaných autorů vedle těch našich průměrných i těch začínajících kolegů a v posledních letech velmi potěšitelnému trendu, i kolegyň. Můžeme, chceme-li se tu proto inspirovat, hledat poučení nebo se na vernisáži autora, je-li přítomen, na ledacos zeptat.

Úvodního slova se zhostil Miroslav Suchánek. Po uvítání všech přítomných nejprve poděkoval kastelánu panu Draštíkovi za tu úžasnou možnost se tu v prostorách zámku prezentovat široké veřejnosti. Upozornil i na výročí, které letos slaví fotografie. Je to již 180 let od jejího oficiálního vzniku.

Za sekci fotografů regionu Náchod uvítal přítomné MVDr. Rudolf Němeček. Výstavu „Fotografie na zámku“ nazval oslavou papírové fotografie před tou virtuální, zobrazující se pouze na některém z elektricky napájených monitorů. Po představení vlastní sekce regionu Náchod i jeho členů poukázal na aktivity sdružení jako je například Česko Polské fotografické léto. Neopomenul zdůraznit, že díky kolegovi Boguslawu Michnikovi z Polska mají na zámku mezinárodní zastoupení.

V největším zámeckém sále uvítal přítomné předseda Sboru dobrovolných fotografů Desná Ivan Indráček. Část zdejší prezentace je tematická. Sbor od roku 1996 až 97 pravidelně vyhlašuje fotografická témata, která jsou posléze zpracovaná do výstavní podoby. Kupříkladu to letošní je Vlnění. Na zámku ale máte možnost vidět loňskou prezentaci „2018:100“, inspirovanou oslavami založení státu.

Další místnost zdobí převážně krajinářské fotografie Jizerského fotoklubu z Hejnic. Tomáš Mazánek upozornil, že klub legendy černobílé fotografie pana Jiřího Bartoše existuje už víc jak padesát let a na výstavě jsou zastoupeni všichni současní členové klubu.

Fotoklub KDÚ Trutnov nabízí velmi pestrou paletu témat. O dalších aktivitách v podobě výstavní činnosti nás informoval Zdeněk Vojáček.

Poslední z výstavních místností je věnována fotoklubu PCW Praha. Přestože je to jeden z nejmladších fotoklubů zde (byl založen roku 2008), nejedná se rozhodně o začátečníky. O jeho úspěších a výstavních aktivitách informoval přítomné Libor Nedvídek.

Díky nezištné a obětavé práci podpořené obrovskou trpělivostí našeho kolegy Josefa Festy, který je proslulý především svými šerosvitovými zátišími a jeho do detailu propracované vizi se může druhý ročník společné výstavy pochlubit i precizně zpracovaným katalogem. Několik jich zůstalo k dispozici u pana kastelána.

Vernisáž tedy byla úspěšně zakončena. Pouze hudební složka se letos nekonala. Ale všiml jsem si, že to nikomu moc nevadilo. O to víc se povídalo, hodnotilo, seznamovalo…

A přání hlavního vizionáře a koordinátora výstavy Miroslava Suchánka? Přeje si, aby byl provozovatel zámku s výstavou a návštěvností spokojen a tím pádem udělil i tomuto bienále ještě mnoho a mnoho let života. Osloveným klubům a sdružením, aby se jim tu s námi líbilo a měli dostatek aktivních členů. Těm zase mnoho nápadů a odvahy hledat nové pohledy na svět pomocí fotografie.

A vy, přátelé v budoucnu snad oslovení, co nás spojuje tentýž koníček, reagujte na výzvy našeho předsedy vždy v čas a v požadovaném termínu, ať mohou další ročníky nerušeně a úspěšně následovat. Kolik jich nakonec bude, je totiž ve hvězdách. Teď, když je zámek téměř opraven a stále se ještě drobně zvelebuje, ozval se původní majitel, který neměl kdysi zájem o zchátralý objekt a začal tvrdě uplatňovat své „oprávněné“ nároky na budovu. Přáli bychom proto zámku zaslouženého aktivního vlastníka a nám ještě mnoho let radostného setkávání se na jeho chodbách, v místnostech, v salonech…

za Fotoklub MKS Nová Paka Vláďa Herbrych a Miroslav Suchánek