Památník Foerstrova rodu byl vybudován obcí Dětenice v budově bývalé Národní školy Josefa Bohuslava Foerstra a dnes jeho prostory slouží jako organizační centrum festivalu a jako výstavní prostory s malým koncertním sálem.

V průčelí této budovy jsou nad vchodem umístěny pamětní desky na Josefa Förstra (zakladatele hudební dynastie), jeho syna Antonína Foerstera (1837 – 1926) nazývaném též Foerstrem Lublaňským, působil celý život ve Slovinsku jako pedagog a hudební skladatel (složil též slovinskou národní operu Gorenjski slavček), stal se proto slovinským národním skladatelem. Pamětní deska byla zasazena slovinským mužským sborem Tabor z Lokve na jednom z předcházejících ročníků festivalu FO. Třetí pamětní desku věnovala obec Dětenice a organizační výbor festivalu skladateli Josefu Bohuslavu Foersterovi, vnukovi Josefa Förstra.

Dřívější školní zahrada slouží jako dějiště přehlídek pěveckých sborů v rámci festivalu. Dnes již má festival v hledišti trvale zabudované lavice a prostor pro mobilní kryté jeviště. Celý prostor bývalé zahrady je mírně svažitý a je též označován dle své funkce jako amfiteátr.

V levé části zahrady byla vysazena v roce 2005 slovinským sborem památná Lípa česko – slovinského přátelství.

Vedle této památné lípy je též umístěna busta J.B. Foerstera, dílo umělce Karla Otáhala, které Památníku věnoval synovec JBF pan Hilar Myslík. Dílo bylo převezeno z jeho pražské zahrady při oslavě 180 výročí založení osenické školy.

Letošní festival je zařazen mezi doprovodné akce festivalu Pražské jaro 2009. Byl proto přesunut z června na poslední pátek a sobotu v květnu. Podle přijatých přihlášek to bude festival velkých sborů, především smíšených.

Můžeme se těšit na provedení Lesní studánky v podání DPS Rolnička Praha, Písničky v podání Pěveckého sdružení pražských učitelek a ŽPS Vlasta Dobruška, Rodné brázdy v šíř i dál v provedení SPS Smetana Hradec králové, Vysokoškolského uměleckého soubor Stejně jako v minulých letech se i letos mohou diváci i účastníci těšit na nevšední kulturní zážitky.

V programu bude vzpomenuto 150. výročí narození skladatele, který trvale k tomuto kraji patří, Josefa Bohuslava Foerstra. Toto výročí vyhlásila Česká komise pro UNESCO a další kulturní instituce jako JUBILEJNÍ ROK Josefa Bohuslava Foerstra. Jeho skladby přednesou zúčastněné sbory v Osenicích, Jičíně, Sobotce, Bystřici a Bukvici.
Programové schéma celého festivalu je:

- v 10 hod. – zahájení, slavnostní mše a hudební matiné v kostele v Osenicích

- v 11 hod. – setkání hostů v Památníku Foerstrova rodu v Osenicích

- ve 14 hod.- přehlídka pěveckých sborů v amfiteátru před Památníkem Foerstrova rodu v Osenicích

- v 19 hod. – večerní koncerty v okolí Dětenic a v mikroregionu Rozhraní – ve městech Jičíně a Sobotce, v obcích Bystřice a Bukvice. (val)