„Jsme pyšní, že máme v Jičíně pěvecký sbor, jehož kvality za dvacet let existence mohli ocenit posluchači nejen v našem regionu, ale i za jeho hranicemi, a dokonce za hranicemi naší země," připomněl ve svém blahopřání starosta města Jan Malý skutečnost, že Foerster od svého založení v roce 1995, za nějž vděčí první sbormistryni Ivaně Hanzlové, mnohokrát koncertoval nejen v Jičíně a okolí, ale zavítal i na vystoupení do Německa, Holandska či na Slovensko.

Za interpretační dovednosti se sboru dostalo během let mnohých ocenění, naposledy letos za nejlepší provedení skladby J. B. Foerstera. Činnost pěveckého sboru kladně zhodnotila i zkušená sbormistryně semilské Jizerky Alena Brádlová, která přinesla pozdravy předsedy Východočeské oblasti Unie českých pěveckých sborů Jaroslava Vávry a rovněž předala nynější umělecké vedoucí Boženě Maxiánové, která soubor vede od roku 2014, Zlatý odznak s granáty za mnohaletou vynikající práci v oblasti sborového zpěvu.

Také Miloš Chlumský, ředitel jičínského Lepařova gymnázia, kde sbor kdysi vznikl a kde má dodnes své zázemí, se přidal se svým přáním: „Vždy jsem měl skvělý pocit, když jsem slyšel spojovat jméno naší školy s tak vynikajícím hudebním tělesem, a jsem rád, že řada členů sboru Foerster je našimi studenty či absolventy. Sbor bude mít i nadále naši plnou podporu a pomoc."
Hlavní slovo na slavnostním večeru však měla hudba. První část večera, věnovanou převážně duchovním skladbám, ale třeba i s jímavým provedením části Napadly písně z cyklu V přírodě Antonína Dvořáka, uzavřelo Cacciniho Ave Maria se skvostným houslovým doprovodem Ludmily Krčmárikové a Gounodovo Ave verum, ve kterém se jako sbormistryně po čase opět představila Ivana Hanzlová, dlouholetá vedoucí Foerstera.

Část pro sólisty
Poté sbor přenechal prostor sólistům, nejprve svému členu Františku Fišerovi, mladšímu, než je soubor sám, aby na klavír brilantně zahrál obtížnou Chačaturjanovu Toccatu es moll, pak barytonistovi Radku Štaffovi pro jeho skvělé sólo z Webberova Muzikálu Fantom opery, a nakonec manželům Ludmile a Pavlovi Krčmárikovým. Ti na housle a klavír předvedli Lisztovu Uherskou rapsodii d moll tak, že publikum zcela nadchli.

Druhá část koncertu se již nesla v lehčím duchu písní lidových, z nichž ovšem třeba Zaleť sokol nebo rytmicky náročné Okolo Hradišťa nutily spíše k rozjímání. Poté zazněl sbor z opery Rusalka Květiny bílé po cestě, a konečně muzikálové i popové melodie, čímž dal Foerster nahlédnout do šíře svého repertoáru.

„Ještě nikdy se nám nezpívalo tak dobře, jako dnes," shodli se po koncertě zpěváci. Připisovat to lze vnímavému jičínskému publiku, jehož přízně si sbor tolik váží, také ale náročné přípravě pod vedením Boženy Maxiánové, která stále usiluje o co nejdokonalejší výsledek. „Její energie a nadšení jsou snad nevyčerpatelné a přenášejí se i na nás."

Nyní se už Foerster připravuje na sérii adventních koncertů. Na ty se mohou těšit v Železnici v pátek 11. prosince, v Popovicích v sobotu odpoledne 12. prosince, navečer ve stejný den pak i v jičínském kostele sv. Ignáce, a nakonec v neděli 13. prosince v Lázních Bělohradu. Přejme tedy sboru hodně elánu i úspěchů do dalších let.   (hz)