Všichni se sešli v podvečer u křížku v Dolánkách s lucerničkami a buřtem v kapse. Když zhaslo veřejné osvětlení, tak se vydal celý průvod směrem na hřiště, po ztemnělé trase, kterou osvětlovala jen rozmístěná malá světélka a lucerničky dětí. U klubovny na hřišti byly vystaveny osvětlené vyřezávané dýně a spousta dalších světýlek v malovaných sklenicích.

Pro všechny přítomné děti, kterých se sešlo opravdu dost, byly připraveny, „dýňové" soutěže. Dýňové kuželky, slalom s dýní, kterou děti musely držet u kolen, házení dýní na cíl i dýňové kolíčkování – přenášení dýňového obrázku pomocí kolíčku.

Vše vyvrcholilo opékáním buřtíků, letos asi již posledním. Odměnou všem dětem byl krásný diplom za účast a perníčky s motivem ducha nebo netopýra. Bylo vidět, že teplé ponožky nikdo nezapomněl a pokud ano, mohl se zahřát v klubovně, kde na závěr akce většina zúčastněných také poseděla. S osmou hodinou večerní začalo opět pršet, ale to už nikomu nevadilo.    Lenka Chrtková