„Dnes jsme spojili dvě akce do jedné. Jednak zahajujeme provoz dětského oddělení, kde je nový nábytek, vybavení a výzdoba, a jednak startuje celostátní knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín – město pohádky. Na tu se sejde třicet devět kolegyň a jeden kolega z dětských oddělení z celé republiky. Je to už tradiční záležitost, letos jde o sedmnáctý ročník," vysvětlila ještě před zahájením ředitelka knihovny Jana Benešová.

Slovo úvodem nepronesla jenom ona, ale i místostarosta Petr Hamáček a také žáci druhé třídy jičínské 2. ZŠ, kteří si s paní učitelkou Renatou Florianovou připravili recitační, pěvecké a hudební vystoupení. Otevření dětského oddělení přihlíželo asi sedmdesát párů očí.

Velká část zahájení byla určena Mirce Čápové a Haně Hanáčkové, pracovnicím Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Jsou v podstatě hlavními hvězdami celé letošní třídenní dílny, neboť jim Dánové udělili světově prestižní Cenu Hanse Christiana Andersena.

Před čtrnácti lety totiž přišly s nápadem nocování dětí v knihovně a nápad se rozšířil do celé republiky i za její hranice. Dnes je tato akce známá jako Noc s Andersenem.

Psaní z ambasády
„Když nám psali z dánské ambasády vloni na podzim, tak jsme si říkaly, že nás chtějí jenom nominovat. Řekly jsme si, že ano, klidně, stejně to nedostaneme. Ale když pak přišel dopis s dánskou korunkou a pan velvyslanec nám slavnostně oznamoval, že jsme se dostaly mezi hlavní kandidáty a že nás zvou do Dánska, tak jsme to nejprve oplakaly a pak si říkaly, že tam nepojedeme. Co bychom tam dělaly? Teď jsme za to rády, že jsme se toho mohly zúčastnit," uvedla Hana Hanáčková.

Její kolegyně Mirka Čápová vysvětlila, odkud se vzal název Noc s Andersenem. „To bylo jednoduché. Kdyby v tu dobu měla narozeniny třeba Božena Němcová nebo Karel Jaromír Erben, tak by to byla Noc s Karlem Jaromírem. Sami vidíte, kam až to vedlo. Až do Dánska, o kterém se nám dodnes zdá. Jsme rády, že se k nám přidala řada šikovných knihovnic a knihovníků nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Polska a dalších zemí."

Dnes se v rámci knihovnické dílny koná beseda s Alfrédem Strejček. Jiné přednášky se například věnovaly tomu, jak správně verbálně komunikovat, či jak psát novinové články. Jeden z výkladů také pojednal o tématu biblioterapie a jiný zase učil, jak má člověk odolávat tlaku médií.