Letošní 23. ročník se roztočil s podtitulem Kolo, kolo mlýnský… A stejně tak návštěvníci roztočili pedály Oranžového kola, charitativního projektu Nadace ČEZ, a přispěli na dobrou věc. Tentokrát pomohli jičínským vzdělávacím institucím - Základní škole, Soudná 12 a Mateřské škole Větrov, pro které dohromady vyšlapali 100 537,- Kč.

Návštěvníci Města pohádky si mohli ve čtvrtek zajezdit v délce jedné minuty na Oranžovém kole Nadace ČEZ. Do pedálů se opírali na Valdštejnském náměstí od 10 do 16 hodin a sami si vybrali, jestli podpoří školáky či předškoláky. „Ve školství je bohužel pořád nedostatek financí, přestože kvalitní vzdělání je tím správným startem do života. Veřejnost si to myslí taky, což je vidět na výši částky, kterou se podařilo vyšlapat," uvedl Ondřej Šuch, manažer Nadace ČEZ.

Pětidenní festival Jičín – město pohádky nabízí nepřeberné množství atrakcí pro dospělé i děti. Průvod pohádkových bytostí, v němž děti soutěžily o nejhezčí masku, ve středu odemkl brány města, a festival tak symbolicky zahájil. Až do neděle se na různých místech Jičína představí divadelní a folklórní soubory z celé republiky i ze zahraničí a rozezní se nejrůznější hudební styly od dechovky přes country po jazz. Děti mohou rozvíjet svou fantazii a tvůrčí nadání v interaktivních tvořivých dílnách nebo soutěžit o drobné dárky. V širokém programu si jednoduše každý přijde na své.

Hlavním posláním Základní školy, Jičín, Soudná 12, je výchova a vzdělávání žáků se zdravotním hendikepem. Své žáky vede k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení s cílem motivovat je k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet, účinně komunikovat a spolupracovat. Na Oranžovém kole pro ně návštěvníci Města pohádky vyšlapali částku 51 558,- Kč. „V současnosti máme 82 žáků s mentálním postižením nebo kombinovanými vadami. Za vyšlapané peníze nakoupíme kompenzační a rehabilitační pomůcky, které uplatníme ve zdravotní tělesné výchově a podpůrných terapiích," uvedl ředitel školy Petr Novotný.

V Mateřské škole Větrov, Jičín, Hradecká 898 pedagogové, lektorky a rehabilitační pracovnice pečují o děti předškolního věku a vytvářejí zde příjemné a zdravé prostředí pro jejich všestranný harmonický vývoj. Cílem mateřské školy je integrovat zdravotně hendikepované děti, které mají speciální vzdělávací potřeby, mezi děti zdravé. Výtěžek v hodnotě 48 979,- Kč škola použije na nákup vybavení do nově vznikající budovy mateřské školy. „Vzhledem k tomu, že hendikepované děti vyžadují zvláštní péči, nakoupíme pro ně speciální hračky a učební a relaxační pomůcky. Využijeme je nejen při výchově a vzdělávání dětí v MŠ, ale i při terapiích, které poskytujeme ambulantně," vysvětlila ředitelka mateřské školy Libuše Švandová.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz

Kontakty:

Nadace ČEZ Skupina ČEZ

Michaela Němcová Šárka Beránková

Tel: 777 010 160 Tel: 602 415 282

michaela.nemcova@cez.cz sarka.berankova@cez.cz