Představení bylo zahráno v podání divadelního spolku Vojan z Českého Dubu.

Zvláštnost spočívá v tom, že se odehrálo v prostorách, které dlouhá léta chátraly. Je to obrovská škoda, protože svými proporcemi a umístěním budova, postavená v roce 1934 v městě Libáň za pouhé dva roky, patří mezi nejkrásnější budovy tohoto města.

To, že se tato akce k 125. výročí založení Sokola v Libáni povedla, svědčily spokojené reakce přítomných lidí, bouřlivý opakovaný potlesk a chvála na část zrekonstruovaných prostor. Snaha současných členů Sokola je postupně opět zprovoznit v maximální míře tyto prostory.

Pro informovanost občanů o dalších plánech bude instalována informační tabule před budovou, kde bude podrobně popsán v dostatečném předstihu dlouhodobý plán. Nejen s divadlem je do budoucna počítáno, ale připravujeme také kromě jiného např. otevření haly pro badminton.
Milan Drozen, starosta TJ Sokol Libáň