Celkem ze třech krajů (Liberecký, Středočeský, Královéhradecký) se právě sem sjelo devět divadelních souborů, aby před soutěžní porotou (pánové Alexandr Gregar, Dušan Zakopal a Jaromír Vosecký) a diváky, tvořenými z řad hereckých kolegů a nejen lomnických příznivců amatérského divadla, sehráli představení, která pilně studovali v uplynulé sezóně.

Nabitý program v letošním roce začínal již ve čtvrtek, nesoutěžním představením semilského souboru. V pátek pak byla odstartována soutěžní část, v níž se představili soubory z Poděbrad, Hrádku nad Nisou, Jilemnice, Hradce Králové, Českého Dubu, Miletína a nechyběl ani domácí soubor s hrou Stromy umírají vstoje. Pořadatel (DS J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou) v letošním roce nezapomněl ani na dětského diváka. Leč představení Ledozem souboru z Horních Počernic bylo nesoutěžní, stojí za zmínku. Sehrál ho totiž soubor složený ze starších dětí, působících při DS Právě začínáme a to, jak si s tak složitým textem (za využití točny, tance či videoprojekcí)dětští herci poradili si zaslouží uznání.

Přínosem přehlídky byla její pestrost. Soubory se představily s tituly různých žánrů, úpravami her a ke slovu se dostalo i autorské divadlo, které oživilo vzpomínky z let šedesátých. Každý divák tak měl možnost si vybrat představení podle svého zájmu. A přestože se jedná o přehlídku soutěžní, panovala po celý víkend přátelská atmosféra, soubory mezi sebou pouze nesoutěžily, ale především využily této příležitosti jako velkého přátelského setkání ochotníků, kde se nejen o divadle pobavili se svými kolegy a nasáli inspiraci do další činnosti, o kterých nelze mít pochyb, neboť ochotnické divadlo je českou tradicí a doménou.

Přesto všechno však došlo v neděli na vyhlášení a ocenění výkonů, nejen hereckých, které porotu zaujaly nejvíce. Porota ocenila cenou, či čestným uznáním více jak 25 jednotlivců, dvě představení doporučila k postupu na Divadelní piknik do Volyně. Staly se jimi ,, Marionety aneb sonda do duší nejen hereček" v podání divadla Jesličky Hradec Králové a ,,Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho" z dílny DS Vojan Hrádek nad Nisou. Byla to představení, která byla odlišná, přínosná, ale to, zda uspějí a budou vybrána na Piknik je zatím ve hvězdách, neboť se jedná pouze o doporučení, nikoliv o nominaci.

Lomnické čtenáře jistě zajímá, jak si vedl domácí soubor s hrou Stromy umírají vstoje. Lomničtí získali tři ceny za herecké výkony a jedno čestné uznání, tudíž představení mohou hodnotit jako velmi zdařilé. Cenu získali zkušení Libuše Mikešová (Eugenie), Petr Štěpán (dědeček Balboa) a dnes již také zkušená Barbora Bláhová (Isabel). Čestné uznání bylo uděleno začínající herečce, Veronice Sádkové (služebná Isabel). Porota vyzvedla i celkovou úroveň hereckých výkonů lomnického souboru, inscenaci celkově hodnotila velmi kladně se všemi jejími složkami a především ocenila odvážný výběr této španělské hry, který byl označen jako BUĎ A NEBO.

Poděkování patří za hezký divadelní víkend nejen pořádajícím členům DS J. K. Tyl, v čele s Ladislavem Novákem, ale také divákům, kterých v letošním roce bylo méně než v letech minulých, a partnerům přehlídky. Zapomenout nesmíme ani na hostující soubory, pro které se Lomnice stala na jeden víkend opět středem zájmu. Závěrem mi dovolte, abych citoval ředitele přehlídky, Ladislava Nováka: ,,Mě a celý lomnický pořádající soubor těší nejvíce to, že soubory k nám rádi jezdí za příjemným prostředím, přátelskou atmosférou, kterou nám naštěstí nezkazila rivalita, která se bohužel začíná objevovat i v našich šatnách. Po takovém víkendu, kdy všichni s úsměvem na tváři odjíždějí domů se slovy TAK ZASE ZA ROK, převládne pozitivní nálada nad naší unaveností a nevyspáním se během celého víkendu." Tak zase za rok, na další přehlídce ochotnického divadla jizerské oblasti, která v roce 2015 bude již plnoletá!  Petr Sádek