„To předešlé proběhlo v roce 2003 v rámci festivalu Muzika Paka, ještě spolu s jeho manželkou Evou, pod názvem „Mediumní kresby a fetiše“. Novopacko se mu stalo místem návratů, kde kresba, její mnohovrstevnatost, nám cosi naznačuje. Právě díky této kresbě, skrze její skrytou syrovou sakrální geometrii, pociťujeme jisté usebrání, jistou cestu k celosti, tedy z našeho pohledu harmonii, krásu. Domnívám se, že jeho dílo, stejně jako jeho ženy Evy, k této krajině patří. A věřím, že i on sám v takové krajině nalézá,“ popisuje Ivo Chocholáč z Městského muzea Nová Paka. „Setkejte se tedy spolu s námi s dílem Jana Švankmajera: „Jan Švankmajer - práce na papíře a několik objektů“."

„Na zahájení vás zveme dne 22. února o páté času odpoledního do výstavní síně Suchardova domu, kde prezentace jeho díla potrvá do 14. dubna,“ zve Ivo Chocholáč. Výstavu uvede Šimon Svěrák, člen surrealistické skupiny. V rámci setkání s dílem Jana Švankmajera se můžete těšit také na projekci filmu „Možnosti dialogu“.