Předsedou byl zvolen František Havelka, jednatelem František Vrba, pokladníkem František Hančar a dalšími členy jsou Václav Soukup a Růžena Bělinová. V dalších schůzích bylo dohodnuto zadat zhotovení pomníku Františku Jedličkovi z Vojic. Toto usnesení však bylo zrušeno a stavba odložena o rok. Teprve v lednu 1922 se začalo s přípravami a stavba byla zadána p. Rybovi z Jičína za dohodnutou cenu 14 500 Kč, který skutečně pomník zhotovil.
Odhalení pomníku se uskutečnilo 28. května 1922. Myšlenka, již pomník znázorňuje, je: Padlý legionářský praporečník. Na pomníku jsou vyryta jména těchto padlých:

1. Bartoň František 7.2.1918 Opava
2. Beneš Václav 11.10.1916 Itálie
3. Bodešinský Václav 15.5.1916 Vídeň
4. Hanuš František 10.6.1916 Vídeň
5. Horčička František 1918 Lublin
6. Horčička Václav 1918 Lublin
7. Horčička Josef 1914 Srbsko
8. Chochole Václav 3.8.1916 Kovel
9. Kučera František 5.12.1915 Kragujevo
10. Košvanec Václav 23.11.1918 Praha
11. Lorenc Rudolf 1915
12. Malý František 10.9.1916 Itálie
13. Pacík Václav 21.11.1918 Běchary
14. Mydlář Jan 27.9.1914 Srbsko
15. Pacovský František 23.10.1918 Izolnok
16. Pažout Gustav 9.6.1915 utopil se v Nivě
17. Pekárek Josef 10.4.1918 Asiaga
18. Sokolář Adolf 1915
19. Rambousek Josef 1915
20. Šádek Bohumil 25.8.1918 Asiaga
21. Sekáč Josef 8.10.1915 Srbsko
22. Škaloud Václav 1915
23. Špicar Alois 20.7.1918 Itálie
24. Vaněk Kare 21.9.1918 Bolsano
25. Vaněk Robertl 1914 Karpaty
26. Zejda Karel 5.10.1918 Asiaga
27. Vaníček Josef 24.4.1915 Insburg
28. Vaníček František 11.1.1917 Krakov
29. Votruba Rudolf 1.10.1918 Aberie
30. Vyskočil Josef 17.12.1916 Rusko
31. Zedník František 12.3.1917 Rusko
32. Zejda Jaroslav 1918

Na průčelní straně pomníku je nápis ,,Svým padlým bratrům, kteří dali životy za svobodu a čest svého národa".
V roce 1922 byl kolem pomníku padlých zřízen okrašlovacím spolkem úhledný park a v r. 1924 týmž spolkem park kolem sochy sv. Václava. Parky jsou osázeny křovinami a květinami. V roce 1985 ke 40. výročí osvobození naší vlasti bylo zadáno Františku Prokešovi z Kopidlna zhotovení desky, která je součástí pomníku padlých. Za desku bylo zaplaceno 8 000 Kčs. Na desce jsou napsána tři jména místních občanů, kteří zahynuli v koncentračním táboře v Terezíně.

Pácal Vlastimil č.p. 12 po útrapách doma
Soukup Václav č.p. 81 Terezín
Seidl Bedřich č.p. 40 Terezín
Čest jejich památce.

Dějiny našich společenských organizací do kterých patřil okrašlovací spolek.
r. 1882 – sbor dobrovolných hasičů, měl tehdy 19 čestných členů
r. 1885 – spolek divadelních ochotníků
r. 1901 – spořitelní záložní spolek Kampelička
r. 1904 – v obci zřízena knihovna
r. 1914 – založen okrašlovací spolek
r. 1925 – český červený kříž

Všechny tyto společenské organizace společně s obecním úřadem se starají o pořádek a zkrášlení obce. Tady se chce poděkovat panu inženýru Škodovi za všechno, co pro zkrášlení obce a prostranství kolem pomníku padlých dělá. ⋌Irena Junková