Tento rok pořadatelé zvolili téma „Klokánek jde na farmu" a tomu bylo přizpůsobeno devět stanovišť se soutěžemi. Děti si mohly vyzkoušet kopání brambor, házely bramborou do koše, dělaly kopky sena, dovážely na kolečku krmení pro domácí zvířátka, mohly si zkusit podojit kozu a jiné akce ze statku. Jako odměnu dostaly předmět či zvířátko vyrobené z balonků.

Celou akcí doprovázel slovem i hudbou Martin Křovina a nechyběla ani tombola, kterou nabízel maskot klubu Klokánek v životní velikosti. Celou akci zakončila Bublinová show Matěje Kodeše, který předvedl různé kreativní akce s bublinami. Dětem se asi nejvíce líbilo, když je vystupující schoval do obrovských bublin.

Po celé akci bylo nabídnuto dětem zapůjčení pomůcek, aby si mohly samy vyzkoušet tvořit bubliny. Přesto, že počasí nebylo této akci nakloněné a spousta lidí měla jiné starosti ovlivněné deštěm, přišlo více než 80 dětí se svými rodiči. Velký dík patří městu Hořice, které tuto akci finančně podpořilo, také firmám z Hořicka, které přispěly věcnými cenami do tomboly a všem zaměstnancům ÚSP Hořice, dobrovolníkům i členům klubu, kteří pomáhali při samotné akci.

Podpora stacionáře
Výtěžek z akce bude věnován na aktivity pro klienty Denního stacionáře Klubu Klokánek, který funguje v Hořicích od letošního února. Vznikl z podnětů právě členů sdružení, kteří velmi postrádali na Hořicku zařízení, které by bylo určeno dospělým lidem s nějakým typem postižení a nabízelo by jim na část dne nejen kvalitní péči o jejich osobu, ale také širokou nabídku činností, které jim příjemně vyplní čas a pomohou jim rozvinout a upevnit svoje schopnosti. Klienti stacionáře se tak pravidelně věnují tématickým výtvarným činnostem, tvoří z keramické hlíny, hrají různé hry, navštěvují společně kulturní zařízení jako je divadlo, kino a knihovna.

Velmi oblíbené jsou společenské aktivity jako oslavy narozenin, besídky nebo třeba společné opékání. Pravidelně každé úterý probíhá ve stacionáři muzikoterapie, na kterou se vždy všichni moc těší. Toto jen malý výčet toho, co všechno stacionář svým klientům nabízí.

Důležité je také to, že ve stacionáři panuje příjemná rodinná atmosféra, kdy pracovníci ke každému přistupují individuálně a snaží se vyjít vstříc jeho potřebám. Stacionář Klubu Klokánek je stále otevřený novým klientům, kteří by chtěli vyplnit část svého dne, poznat nové přátele nebo se naučit něco nového. Bližší informace o našich službách také na www.facebook.com/klub.klokanek.horice nebo přímo ve stacionáři Klubu Klokánek. ⋌Lenka Kašparová