Se svým vystoupením se během odpoledne představily dětské mažoretky z Jičína a vzbudily tak zájem u mnohých holčiček. Na své si přišli i kluci. Ukázky bojového umění předvedli členové klubu Airsoft, a kdo chtěl, mohl vyzkoušet i střelbu na cíl. Oběma spolkům děkujeme, že si našly čas a chuť k nám zavítat.

Zahradní traktůrky a koník vozící děti se za celé odpoledne nezastavily. Ve chvílích volna si děti mohly vytvořit něco pěkného v dílničce, navštívit naši paní kadeřnici nebo nechat si namalovat obrázek na obličej. Na památku zvěčnily svůj otisk ruky na připravené plátno.

Nezapomnělo se ani na dospělé, pro které byla připravena večerní zábava. Celou akci završil netrpělivě očekávaný ohňostroj.

Dobrá nálada, jídlo a pití snad nikomu nechybělo a dokonce i počasí, ač to tak nevypadalo, stálo při nás až do samého konce. Opět skončilo jedno pěkné odpoledne.

Nezbývá, než poděkovat všem, kteří pomohli při přípravách a podíleli se na zdárném průběhu odpoledne. Díky!   Jitka Heršálková