Sobota:08.45 Dětenice náves – řazení průvodu Dětenice – Osenice
09.00 průvod žáků základní školy a občanů do Osenic
⋌(vzpomínka na kantorský rod Foerstrů)
09.30 odhalení busty J.B.Foerstra (zahrada Památníku Foerstrova rodu)
09.40 Pohádka beze slov – Korálka ml.
⋌(zahrada Památníku Foerstrova rodu)
10.00 dětský koutek (zahrada Památníku Foerstrova rodu)
10.00 mše svatá v osenickém kostele „Narození P. Marie“
11.00 středověká řemesla a stánkový prodej ⋌(náves Dětenice)
14.00 folklórní taneční soubor „Furiant“ Malá Bělá
⋌(před sokolovnou v Dětenicích)
15.00 slavnostní zahájení v sokolovně v Dětenicích
Slovem provází prof. František Zumr
Písně a árie světových skladatelů zpívají Jana Heryánová – Ryklová a Václav Šolc, klavírní doprovod Silvie Šolcová.
Pověst o založení Dětenic – žáci základní školy
15.45 – 16.00 přestávka
České lidové písně v úpravách českých skladatelů zazpívají PRAŽSKÉ MUŽSKÉ SBORY (Pěvecké sdružení pražských učitelů, Pražský pěvecký sbor Smetana a Pěvecký sbor Typografia, sbormistryně Valentina Shuklina).
Divadelní vystoupení z historie obce
- hraje skupina dětenických šermířů z pivovaru
K.V.Rais - Cestička k domovu, recitují žáci základní školy
Divadelní vystoupení z historie obce
- hraje skupina dětenických šermířů z pivovaru
17.30 beseda o historii obce s Evou Bílkovou a ing. Janem Volákem
⋌(MŠ a ZŠ Dětenice)
20.00 k poslechu a tanci hraje Sebranka z Dobrovic, připravena je také
bohatá tombola (sokolovna v Dětenicích)
předtančení - žáci základní školy Dětenice
10.00 den otevřených dveří a výstava kronik v ZŠ a MŠ Dětenice
10.00 den otevřených dveří Památníku Foersterova rodu v Osenicích
14.00 sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti v Dětenicích
- zápas starých gard

Neděle:10.00 - 17.00 Žertovná netradiční hasičská soutěž na hřišti v Brodku
posezení s hudbou u rožněného vepře
netradiční soutěže
zajímavé ceny, předání putovního poháru
19.00 přátelské posezení se Slovinci za sokolovnou v Dětenicích
hudba, zpěv, uzená kýta, občerstvení
všichni jsou srdečně zváni.