Eva Bílková pomáhá nejen badatelům ve Státním okresním archivu v Jičíně, ale je také důležitou příslušnicí akademického spolku Jičínská beseda. Svou píli věnuje řadě kulturních aktivit ve městě. Cenu převzala 15. června ve Státní opeře Praha. Šlo o kategorii Muzea, hrady, zámky a kulturní zařízení v ČR.

Udílení Ceny Ď se koná v režii klubu Rotary. V letošním roce se vůbec poprvé uskutečnilo lokální kolo v jičínském regionu. Předávání proběhlo v Porotním sále jičínském zámku na počátku roku. Komise se z řady nominovaných rozhodla ocenit Václava Rybaříka, který Jičínu daroval dvě sochy Albrechta z Valdštejna.