Přednášky se budou konat každou vybranou středu od 16:30 v Konferenčním salónku muzea. „Přednášky budou opět respektovat časovou souslednost vývoje českého výtvarného umění, a to od počátku do poloviny dvacátého století," říká přednášející Lenka Patková. Představeny budou největší osobnosti tak, jak jsou ve sbírkách jičínského muzea zastoupeny. Vybraná díla představovaných autorů pak budou přímo vystavena během přednášek.

Hned první z nich se bude věnovat vlivu malíře Edvarda Muncha na české umění. Právě po výstavě tohoto umělce v Praze roku 1905 můžeme sledovat počátky vzniku umělecké skupiny Osma, jejímiž členy byli mimo jiné i Otakar Kubín, Willy Nowak a Artur Pittermann – Longen.

„Druhá přednáška pak bude pojednávat o rozvoji kubistického tvarosloví v kombinaci s expresionistickým pojetím barvy v díle Josefa Čapka, což bude dokládat i dílo „Tři ptáčci", které jičínské muzeum získalo nákupní komisí v roce 1976," uvádí L. Patková.

Třetí a pátá přednáška představí díla dvou autorů stylově nezařaditelných. Prvním z nich je Václav Špála, který je jedním z nejvyhledávanějších českých umělců moderního umění. Vytvořil osobitý styl založený na rytmu zjednodušení tvarů a barevné škály. Druhým bude Rudolf Kremlička, malíř osobitě stylizovaných ženských aktů a další osobnost moderního umění. „Čtvrtá přednáška pojedná o skupině Tvrdošíjných a všestranné osobnosti Vlastislava Hofmana. Poslední pak bude věnovaná tvůrci stylizovaného obrazu české vesnice a jejich obyvatel, Josefu Ladovi." dodává Lenka Patková.   Martina Pajerová