Vyhlášena je na podzim. V lednu jsou práce rozeslány k odbornému posouzení čtyřem nezávislým porotcům. V daném termínu se vrátí k doktoru Francovi a práce s přípravou vlastní soutěže začíná. Různá vyjednávání, zajišťování všeho možného, telefonáty, kontrola … atd. Dr. Václav Franc po své práci a povinnostech z ní vyplývajících, se nezištně a se zápalem sobě vlastním věnuje přípravě „Slepice" všechen svůj volný čas. Pomáhají přátelé, manželka, jeho příbuzní a známí.

Pravou rukou je Martin Žantovský a Pavel Hons. Připraveno je občerstvení doma vyrobené i dokoupené. Záštitou akce je Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Její velký sál je vždy plný. Lidé jdou za jistotou, oddechem. Zaručený je veselý program, pobavení v neoficiálním, milém prostředí. Václav v přestrojení hraje, mluvené slovo je prokládáno vystoupením Řehečského kvarteta, lidé zpívají, reagují na každou vtipnou poznámku, baví se a zapomínají na denní problémy, a to je v dnešní, hektické době potřebné.

Vyvrcholením je vyhlášení vítězů. Asi dvacet autorů v kategorii prózy a poezie bylo odměněno různými knížkami a dárky pro radost. Autoři jsou ze všech částí republiky, např. Mělníka, Prahy, Vysočiny i Moravy. Všeobecná spokojenost je odměnou organizátorovi.

Děkuji Dr. Václavu Francovi za účastníky – autory i návštěvníky, za dobrý program a všechnu práci, kterou přípravě věnoval i všem, kdo se jakkoli přičinili o zdar již patnáctého ročníku „Řehečské slepice".    Zlata Zákoutská