Na 27. dubna připadla neděle „Qasimodogeneti" („Jako novorozené děti"). Nazvaná dle textu 1.Petrovy epištoly 2,2 „Jako novorozené děti mějte touhu…"
Na 4. května připadla neděle „Misericordias Domini" („Milosrdenství Hospodinova") dle Žalmu 33,5: „Milosrdenství Hospodinova je plná země".
Na 11. května připadla neděle „Jubilate" („Plesejte") dle Žalmu 66,1: „Plesej Bohu všechna země".
Na 18. května připadla neděle „Cantate" („Zpívejte") dle Žalmu 98,1: „Zpívejte Hospodinu píseň novou".
Na 25. května připadla neděle „Rogate" („Požehnán buď") dle Žalmu 66,20 „Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl".
Na 1. června připadla neděle „Exaudi" („Vyslyš") dle Žalmu 27,7 „Hospodine vyslyš můj hlas, když volám".
Na 8. června pak připadá „Hod Boží svatodušní".    Aleš Jaluška