Zdislava žila v první polovině 13. století na hradě Lemberk u Jablonného v Podještědí. Matka čtyř dětí, energická, pracovitá, obětavá žena, pomáhající nemocným a chudým své doby. Lidově byla uctívána dlouho před svým blahořečením roku 1907. Svatořečena až 21. května 1995 papežem Janem Pavlem II. v Olomouci.

Lidové pověsti jí sice léta, ba staletí, spojovaly s mnoha zázraky, ale církevně bylo uznáno až uzdravení MUDr. Františka Straky, k němuž došlo v Brně 19. září 1989: pacient prodělal zástavu srdce, klinickou smrt mozku, jeho tlak byl tři hodiny nulový. Po celou tu dobu se jeho žena, děti, i část nemocničního personálu modlili k blahoslavené Zdislavě.

Pak se samovolně obnovily životní funkce a pacient se bez následků vrátil do normálního života. Pod hradem Lemberkem existuje „Zdislavina studánka", jejíž voda čas od času zázračně uzdraví – laboratorně jde o běžnou vodu, bez jakýchkoli mimořádných prvků. Zdislava se prý zjevila dlouho neplodné ženě a ona po koupeli ve vodě její studánky otěhotněla a porodila zdravá dvojčata.

Pověst o zázračném působení této vody se odráží i ve větě pana Stěhuly z Pustin: „Toho by bylo třá vymáchať a prolejť Zdislaviným vasrem", o sousedovi, který trpěl všemi možnými chorobami. Jiné úsloví radí muži, zamilovavšímu se do nepořádné, ošklivé či jinak nežádoucí dívky, aby si „umyl voči u Zdislavy". Pranostika: „Déšť na Zdislavu ublíží vínu".

Ve stejný den se slaví i památka další ženy - sv. Jany z Arku, tzv. Panny Orleánské, žijící 1412-1431. Negramotná vesnická dívka byla „hlasy z nebe" vedena k tomu, aby zachránila Francii před Burgunďany a Angličany. V 19 letech vyprovokovala dauphina Karla k boji o trůn. 7.5. 1429 ubránila město Orleans, čímž pomohla Karlovi ke korunovaci.

Rok na to byla v boji o město Compigne zraněna, zajata Burgunďany a prodána Angličanům. Král Karel VII. jí na pomoc nepřišel, takže byla při zmanipulovaném církevním soudu odsouzena jako kacířka a po potvrzení rozsudku sorbonskou universitou upálena. O 25 let později sestavil papež Kalist III. komisi, konstatující, že její proces byl zinscenovaným podvodem. Jana byla rehabilitována, roku 1909 blahoslavena a roku 1920 svatořečena. Úsloví: „Můž se na něj spolehnouť jak Jana na Karla" nepotřebuje další vysvětlení.   Aleš Jaluška