"Aktuální situace kolem nás není snadná, pro kulturu už vůbec ne. Byli jsme na poslední chvíli nuceni hlavními organizátory ze Zahrádkářského a sportovního spolku Choteč nuceni naráz pozastavit veškerou organizaci. Moc nás to mrzí, omlouváme se za komplikace. Přejeme v této době mnoho optimismu a zdraví. Nezbývá než se těšit na spolupráci třeba příští rok," sdělil tým Kočí v Chotči 2020.

Prohlášení Zahrádkářského a sportovního spolku Choteč

V médiích dnes můžeme sledovat zvyšující se počty nakažených virem COVID-19 a stupňující se omezení pro pořádání hromadných akcí.

Jelikož se na festival Kočí v Chotči každoročně sjíždějí umělci i diváci z celé České republiky i ze zahraničí, zvyšuje se tím riziko případného zavlečení viru do obce.

Výbor spolku citlivě vnímá rostoucí obavy místních obyvatel z těchto údajů a z následných možných zdravotních komplikací. Pro všechny je přítomnost COVID-19 naprosto nová zkušenost, se kterou se učíme žít.

Smyslem spolku je podpora a rozvoj sousedského soužití a budování harmonických vztahů. Za současné situace by šla realizace festivalu proti tomuto záměru.

Proto se Výbor ZSSCH na svém jednání 1.8.2020 rozhodl pořádání festivalu Kočí v Chotči letos zrušit a přesunout jej na příští rok.

Za Výbor ZSSCH L. Groh, předseda spolku
V Chotči, 2. 8. 2020