Farář Pavel Kalita tu vysvětil zrestaurované sousoší Nejsvětější Trojice, tvořené sedícími postavami Krista a Boha Otce na oblacích, nad jejichž hlavami je zpodobněn Duch Svatý jako holubice s paprsky v oblacích.

Postava Krista drží v rukou kříž. Památka je vysekána z jemnozrnného cenomanského pískovce z lokality Podhorní Újezd a jejím autorem je J. Říha ze Stavu.


Slavnost
V úvodu všechny přivítal starosta obce Miloš Urban, po něm se ujal slova zdejší rodák Pavel Vojtíšek. O významu sv. Trojice pak pohovořil Pavel Kalita, který rovněž poděkoval obecnímu úřadu za péči o památky. Poté už monumentu požehnal a všichni přítomní se vydali k hasičárně, kde bylo nachystáno sousedské posezení.

Restaurování památky, která se nacházela v havarijním stavu, provedl Pavel Beneš. Akce byla zahrnuta do projektu Obnova soch Novopacka II. Jak nás informoval Vítězslav Dufek (autor snímků), jedná se o název projektu, který byl realizován dobrovolným svazkem obcí Novopacko v období říjen 2010 – srpen 2011.

Jeho cílem bylo obnovení drobných sakrálních památek na území čtyř obcí: socha Pany Marie – Immaculaty v obci Stará Paka, kamenný kříž v městysu Pecka, centrální kříž na hřbitově v Nové Pace a sousoší sv. Trojice v České Proseči – Úbislavicích.

Prostřednictvím MAS Brána do Českého ráje bylo požádáno o dotace. Obnova památek byla hrazena z pětasedmdesáti procent z prostředků Evropské unie. Zbývající část nákladů hradila každá obec, na jejímž území se památka nachází. Pro Úbislavice to byla částka 59.688,- Kč.Celkové náklady přesáhly půl milionu korun.

Další plánovaná obnova soch


Nyní probíhají přípravy na realizaci projektu zachraňujícího další naše kulturní dědictví. Zahájen bude v srpnu 2012 a potrvá do června 2013. Restaurováno bude celkem šest historických objektů: socha Jana Nepomuckého ve Vidochově, v Nové Pace a na Pecce. Dále socha sv. Václava v Nové Pace, sv. Anny na hřbitově ve Staré Pace a kamenný kříž ve Vidochově. Náklady jsou 446.920,- Kč.