Učitelský sbor jim připravil bohatý program, který jim připomněl tuto akci v okresním městě. Pohádkový ráz měly hodiny výtvarné výchovy, kde si děti chystaly výzdobu tříd. V hodinách literární výchovy byla vyhlášena mezitřídní soutěž na téma Pelíšek, pelíšky a pelášení. Při hodinách pracovního vyučování žáci pekli a zdobili čertovské perníčky. Žáci jednotlivých tříd uběhli v rámci tělesné výchovy určitou vzdálenost, abychom všichni společně „dorazili" až do Jičína.

Ukázka dravců v cerekvické ZŠ.Ve středu navštívila školu chovatelka dravých ptáků se svými svěřenci a žáci si mohli zblízka prohlédnout puštíka – známého jako sovu Rozárku ze Tří oříšků pro Popelku – i další opeřence: moudrého výra, hrdého orla, chytrého havrana a další.

Vrcholem týdne bylo čtvrteční Čertovské rojení, kdy děti v maskách za čerty a čertíky ve škole soutěžily v různých disciplínách, zaskotačily si při diskotéce a odnesly si řádku pěkných cen. Jen trochu litovaly, že jim odpolední déšť překazil plánované sportovní akce v parku cerekvického zámku a lampiónový průvod obcí. I tak si ale všichni veselé odpoledne pěkně užili.   Jiří Ježek