Betlém nebo též jesličky je umělecké vyobrazení znázorňující Svatou rodinu. Právě narozený Ježíš leží v nuzném chlévě na seně v jesličkách a Panna Maria a svatý Josef o něj pečují. Pastýři a orientální Tři králové přinášejí dary, scéna bývá doplněna i zvířaty (vůl, oslík, ovce i jiné) a případně andělem provolávajícím „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle".

Trutnov

Tradičním místem výstavy betlémů je přízemí Staré radnice, sem bude možné zajít již zítra. „Připraveno máme asi 80 exponátů, které zapůjčili různí sběratelé, lidoví tvůrci, ale i renomovaní výtvarníci. Zajímavým je Rtyňský mechanický betlém, který s použitím kralických figurek vytvořil Odon Vlček. K vidění budou historické betlémy, zapůjčené z depozitáře Muzea Podkrkonoší, smaltovaný betlém a drobné papírové betlémy výtvarnice Lucie Čapkové. Akademický malíř  Jiří Škopek tu poprvé představí Trutnovský vystřihovací betlém," informoval za pořádající Středisko volného času  Ondřej Těžký.

Hostinné

Druhá výstava historických betlémů naladí na vánoční atmosféru návštěvníky Františkánského kláštera. Letos ovšem přicházejí pořadatelé s nejednou kuriozitou. „Expozice bude výjimečná nejen počtem. Mezi nejzajímavější bych zařadil malovaný papírový betlém z roku 1891, jehož autorem je známý železnobrodský betlemář Jan Šilhán, nebo vyřezávaný výtvor Františka Mühlbacha z Vysokého Mýta z roku 1920," láká ředitel Františkánského kláštera Tomáš Anděl.

Nejrůznější druhy betlémů, představující především zručnost obyvatel z oblasti Krkonoš, Podkrkonoší, Orlických hor ale i Králicka, zaplní téměř celé první patro. „V loňském roce byl o výstavu velký zájem, proto jsme se rozhodli  pokračovat. Vždyť samotný sv. František z Asissi, zakladatel františkánského řádu, byl prvním, kdo betlém v roce 1223 v Itálii postavil," dodává Tomáš Anděl. Výstavu tu zahájí v sobotu v 16 hodin a potrvá až do 31. ledna.

Dvůr Králové

Dům dětí a mládeže Jednička ve spolupráci s Královédvorskými betlémáři pořádá výstavu Pastýři, vstávejte, a to od 2. do 6. prosince. Expozice ve společenské místnosti Jedničky představí kolekci betlémů z papíru, dřeva, keramiky a jiných materiálů. Pro kolektivy i jednotlivce je připraven výklad o vzniku lidových jesliček a o unikátních českých betlémech. Otevřeno bude vždy od 8 do  12.30 a od 13.30 do 16 hodin.

Jilemnice

Výstavu zaměřenou na slavné Králické betlémy bude možné od soboty navštívit v Krkonošském muzeu. Zájemci se též dozvědí víc o postupu výroby jednotlivých figurek. Vernisáž je  zítra od 17 hodin v Erbovním sále. Současně bude zahájena  výstava prací ilustrátorky Marie Fischerové – Kvěchové.

Dolní Kalná

Betlémy ze sbírky a tvorby Ondřeje Vávry chystají na obecním úřadě. Představeny budou repliky z nejslavnějších betlemářských oblastí, jako je Ústeckoorlicko, Třebíčsko, Valašsko, Turnovsko nebo Liberecko. Uvidíte slavný malovaný betlém Cyrila Čelouda, velký „oustecký" Jiřího Knapovského, valašský z Frenštátu pod Radhoštěm a další. Dominantou výstavy bude rozměrný ručně malovaný betlém, který v Ústeckoorlickém stylu navrhl a vytvořil sám Ondřej Vávra. Výstava potrvá od zítřka do 15. prosince.   (aš, jun, bm)