Na kopidlenské základce přistál rovnou celý sesterský roj čarodějek. Ty se na své tradiční cestě na čarodějnický slet rozhodly, že patřičně vzdělají svůj čarodějnický kopidlenský dorost v důležitých čarovzdělávacích oborech. Haxana, Haxipa, Haxiva, Haxivana a Haxilona zahájily svůj vzdělávací rej brzy po rozednění.

Při pohledu na vzhled svých svěřenců se jim zježily již tak naježené vlasy a bylo nezbytné zasáhnout. V cukuletu byly vytvářeny nejmodernější módní čarodějnické modely i doplňky dle nejvýznamnějších světových čarokatologů proslulých čaronávrhářů.

Poté již nebyl žádný důvod, aby čarodějnické velitelky nemohly vyvést svou čarodějnickou drobotinu a dorostinu na místní čarodějnické povětří.

Čarodějnický rej nastartoval svá košťata a vypravil se ze školy na zimní stadion. Zde se všichni během diskotéty oddali nadšenému křepčení, juchání a tancování, což je dovednost pro čarodějné živly pochopitelně nezbytná. Písně kouzlil disco-mág Alexandr Petr ze Sdružení rodičů a přátel školy.

Po divokém tanci následovala volba nejkrásnějších čarodějů a čarodějnic. Tento úkol, jenž na sebe vzal Žákovský parlament, se ukázal jako vskutku nelehký. Kopidlenští představitelé čarodějstva by rozhodně neudělali ostudu ani ve světových čarodějnických Miss(ák)-soutěžích.

Pro zvýšení kondice všech přítomných bylo nutné zvládnout i další disciplíny. A bez čeho se neobejde čarodějná kondička? Rozhodně ne bez skákání přes papírový oheň, letání na koštěti, famfrpálu, přetahování nebo hodu na čarodějnici.

Rejdění náleží k činnostem, po nichž jednomu či onomu patřičně vytráví. Za účelem nasycení rejdícího davu připravili organizátoři výborné buřtíky, voňavý chléb i něco na uhašení žízně. Jako nášup pak čekal speciální čarodějnický oběd ve školní jídelně.

Čarodějné poděkování patří všem vyučujícím, kuchařkám i zástupcům rodičů, kteří tento úžasný den připravili, a velkou pochvalu zaslouží všichni, již si toto příjemné dopoledne dokázali čarokrásně užít.
 Ilona Pluhařová

Více snímků najdete v připojené fotogalerii, jeden z nich pak i v pondělním vydání Jkčínského deníku na 8. straně.