Po dvojnásobném obletu soboteckého náměstí a kontroly kolegyň úspěšně přistála v domově s pečovatelskou službou na připravenou hostinu s hudebním doprovodem.

Odměnou za úspěšný let byl taneček s místními obyvateli.   Helena Žaloudková