Vizuální obraz cukroví a dalších pochoutek na upravených stolech doplnila vůně svařáčku, který byl s kávou a dalšími nápoji všem návštěvníkům podáván zdarma. Lidé zcela zaplnili sál.

Starostka Martina Sálová několika slovy poděkovala všem, kteří připravili příjemnou předvánoční atmosféru. Vzápětí předsedkyně kulturního výboru Jana Rieplová uvedla první vystoupení dětí místní mateřské školky, která má s obcí velmi dobrou spolupráci. Drobotina se představila v muzikálu Vánoční Karkulka nacvičeném ředitelkou Ivou Malou a učitelkou Lucií Vitákovou. S poměrně náročným vystoupením se děti za velké pozornosti přítomných, kteří jim za jejich roztomilé vystoupení zatleskali, vyrovnaly na jedničku.

Více než půlhodinový vstup po předvedeném muzikálu, ještě ve druhé části obohaceném tancem, básničkami a koledami, vystřídalo hudební vystoupení Petra Kůse a Jana Jiterského ze Základní školy Bodláka a Pampelišky.

Ti si ke svým nástrojům, kontrabasu a akordeonu, pozvali na pódium všechny děti ze sálu, aby si s nimi zazpívaly vánoční písně a koledy.

Po výborném guláši, který byl podáván opět zdarma, se ozvaly z pódia melodie s vůní vanilky v podání houslového dua Jitky a Ondřeje Koláčných. Z jejich houslí se linuly ztichlým sálem líbivé tóny barokní hudby skladatelů Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho a dalších velikánů dané doby. Své vystoupení zakončilo duo vánoční písní Adeste fideles a Poemem Zdeňka Fibicha.

Pěkně prožité odpolední posezení bylo zakončeno hudbou Jaroslava Baťka k poslechu a tanci.  Míla Pour