Kulturní vystoupení zajistila MŠ Veliš pod vedením paní ředitelky Jitky Votýpkové. Starostka obce Eliška Formanová přivítala Lucii Prajzlerovou, Amálii Annu Rudlofovou a Báru Hlavatou (na snímku zleva).