Byla vysvěcena v květnu roku 2004 a pořádá se zde každým rokem řada kulturních vystoupení, koncertů i každoroční květnová poutní bohoslužba.
První zahajovací koncert se zde uskutečnil 30. prosince 2004 a tehdy byla založena tradice pravidelných vánočních koncertů, které se konají vždy 30. prosince bez ohledu na kalendářní den.

V pondělí 30. 12. 2013 to byl právě jubilejní 10. vánoční koncert. Tehdy v roce 2004 na prvním vánočním koncertě vystupoval pěvecký sbor z královéhradecké katedrály pod vedením sbormistra a ředitele kůru katedrály sv. Ducha Mgr. Zadiny, který má nesmrtelnou zásluhu na obnově varhan v této kapli (jsou z roku 1888) a které sám osobně, často po nocích, opravoval a k příležitosti toho prvního koncertu zcela zprovoznil. Právě toho 30. 12. 2004 zazněly v plné kráse svého zvukového rozsahu.

Z historie
Druhého vánočního koncertu v roce 2005 zde opět vystupoval královéhradecký katedrální pěvecký sbor a koncertu se zde zúčastnil i tehdejší biskup Královéhradecké diecéze, nyní pražský arcibiskup Dominik Duka.

V dalších letech zde na vánočních koncertech vystupovaly sbory Foerster, Smetana a další. Na jubilejním 10. koncertě, opět jako před deseti lety, vystoupil hradecký sbor Cantores Gradecenses pod vedením Josefa Zadiny, který současně i na zdejší varhany koncertoval. Jako host zde zpíval za doprovodu varhan také sólista Libereckého divadla Jiří Černý.

Repertoár sboru byl samozřejmě vánoční a velmi obsáhlý. Když zaznělo mohutné sborové Adeste fideles a prostorem kaple se velebně nesla tato známá melodie, v mnoha posluchačích to vzbudilo pocit úcty k tomuto duchovnímu prostoru. I když koncert byl poměrně dlouhý – cca 1,5 hodiny a ve velmi studeném kostelíku se do posluchačů dával chlad, všichni vydrželi až do konce. Když pak na závěr sbor zpíval známé koledy ve svižném tempu, k jejichž zpěvu jsme se přidali i my všichni přítomní, byl chlad ten tam a všechny spojila ta pravá radostná vánoční pohoda.

Setkání na úřadě
A na závěr nechybělo tradiční posezení na obecním úřadě při guláši s domácím chlebem, kde v teple zasedací místnosti jsme se rozehřáli úplně. Ten výborný guláš připravuje každoročně pro všechny účastníky vánočního koncertu nám známý a ctěný kuchař pan Forman a při této hostině jsme vždy vzorně obsluhováni starostkou i místostarostkou obce. Mají již takovou praxi za těch deset let, že leckterý vrchní v restauraci by jejich ochotu v obsluze mohl závidět. Pro výtečnou krmi podezřívám mnohé účastníky koncertu, že se více těší na tento guláš, než na vlastní koncert. A uznejte, že málokde hostující účastníky obsluhuje přímo to nejvyšší obecní zastupitelstvo.

V tomto roce 2014 uplyne v květnu deset let od vysvěcení bukvické kaple sv. Jana Nepomuckého, a už nyní zveme na výroční poutní slavnost, která se bude při této příležitosti konat v sobotu 17. května.   Vladimír Turek