Už samotný nástup ansámblu středem chrámu za Cacciniho Ave Maria byl bombastický.

V první části večera zazněly skladby Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Jana Křtitele Vaňhaly i G. F. Händela. Druhou část uvedla směs amerických muzikálových melodií, ale zazněly i české lidové písně, italské melodie, chlapci zpívali dokonce v japonštině. Sbor pod vedením Jaroslava Šlaise a za klavírního doprovodu Jitky Fowler Fraňkové se loučil s Jičínem Beethovenovu Ódou na radost. Hudba jakoby v každém z nás narůstala, tóny nechaly dokonale roztančit nitro, ze kterého prýštilo cosi nepopsatelného…Byli jsme bohatě obdarování.

Boni pueri (v překladu Dobří chlapci) je český chlapecký pěvecký sbor se sídlem v Hradci Králové. Názvem se hlásí ke sboru, který působil od 12. do 15. století při chrámu svatého Víta v Praze. Základnu sboru tvoří soukromá základní umělecká škola Boni pueri, která působí jako samostatný subjekt od září 2006 v Hradci Králové.