BETLÉMSKÁ KAPLE V PRAZE OŽIJE SVĚTELNOU A HUDEBNÍ PROJEKCÍ V RÁMCI NÁRODNÍCH SLAVNOSTÍ USPOŘÁDANÝCH U PŘÍLEŽITOSTI 600. VÝROČÍ MISTRA JANA HUSA

V sobotu 4. července 2015 ožije historická budova Betlémská kaple v Praze slavnostní světelnou a hudební projekcí u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Tato unikátní multimediální umělecká show, jejíž úspěšnou generálku, předpremiéru a premiéru shlédly tisíce nadšených našich a zahraničních diváků, nese název BETLÉMSKÁ ODYSEA – VIDEO MAPPING. Diváci budou moci shlédnout rozšířený umělecký projekt, obohacený o další digitální efekty a animace. Světově významná osobnost Mistra Jana Husa je v projektu zdůrazněna připomínkou Husových památníků nejen v Čechách, ale také v zahraničí – Worms, Konstanz, Zürich, Genéve, Kopenhagen, Washington. Začátek večerní světelné a hudební show je plánován od 22:30 hodin.

Více zjistíte také ZDE:

Tento významný autorský multimediální umělecký projekt, který byl vytvořen v technické spolupráci se studenty FEL ČVUT v Praze, je pod záštitou rektora ČVUT v Praze Prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. a pod záštitou starosty MČ Prahy 1, Ing. Oldřicha Lomeckého. Slavnostní představení je realizováno ve spolupráci s MČ Prahy 1 a s podporou Magistrátu hl. m. Prahy.

Autorka, výtvarnice, režisérka a choreografka, Zdeňka Čechová, zvolila netradiční způsob audiovizuální projekce, tzv. video mappingu. Nesnaží se šokovat diváka nečekanými zvraty, ale naopak chce, aby si divák mohl plně prožít krásnou hudbu – oratoria hudebního skladatele Miroslava Vobořila a zároveň, formou oživení historických fresek na fasádě Betlémské kaple, vede diváka historií, která se k tomuto památnému místu váže.

V historických obrazech, prolnutých náročnými počítačovými efekty a animacemi, se odvíjí děj prezentující mistra Jana Husa jako kazatele, rektora Univerzity Karlovy a poté jako kacíře a mučedníka. Symbolicky je ztvárněn odpor českého lidu pod vedením Jana Žižky a následné husitské hnutí. V dalších částech jsou připomenuty národní a zahraniční památníky M. J. Husa. V závěru jsou zdůrazněna celosvětově významná data založení Univerzity Karlovy a ČVUT v Praze. Závěrečná část projekce je věnována současné roli Betlémské kaple jako univerzitního objektu, kde se konají slavnostní inaugurace a promoce.

Betlémská odysea.
Originální autorskou formou, multimediální světelné a hudební show, navazuje Zdeňka Čechová na svá předchozí umělecká díla – projekty, které vytvořila pro Zpívající fontánu v Mariánských Lázních a především velká vodní, hudební a světelná show pro Křižíkovu fontánu v Praze. Jde o ojedinělou formu multimediálních koncertů, kterým se autorka dlouhodobě věnuje. Mezi dalšími můžeme jmenovat multimediální projekt BOHEMICA – MY COUNTRY, který měl premiéru na EXPO 2000 v Hannoveru a v neposlední řadě multimediální dílo MISSA ECUMENICA, které autorka vytvořila na hudbu skladatele Jaromíra Vogela, k 5. výročí útoku na USA. Premiéra se uskutečnila v roce 2006 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, za účastí primátora hl. m. Prahy a zástupců zahraničních ambasád.

Věříme, že projektem BETLÉMSKÁ ODYSEA – Video Mapping oslovíme nejen naše české diváky, ale rovněž zahraniční návštěvníky Prahy, pro které jsme použité texty přeložili do anglického jazyka. Přejeme všem divákům příjemný umělecký zážitek. Vstupné na představení je zdarma.
Kontakt: Dr. Zdeňka Čechová, cechova.zdenka.dr@volny.cz, http://zdenka-cechova.herokuapp
Audiovizuální projekce na budovu Betlémské kaple v Praze, věnovaná 600. výročí upálení M. J. Husa, se koná v sobotu 4. července od 22:30 hodin.
Program: V úvodu se rozezní zvony a postupně se přibližujme k roku 1400, kdy začal Mistr Jan Hus svá kázání v Betlémské kapli v Praze. Následuje slavnostní projev M. J. Husa k Pražanům, doprovázený anglickými titulky.

I. MISTR JAN HUS – KAZATEL A REKTOR / I. MAGISTER JAN HUS – PREACHER AND RECTOR
Spolu s hudebním oratoriem obrazově probíhá kázání Mistra Jana Husa v Betlémské kapli, jeho kritika penězoměnství a prodávání odpustků. Diskuze s kardinálem.!

II. HUSITSTVÍ – KACÍŘ A MUČEDNÍK / II. HUSSITISM – HERETIC AND MARTYR
Úvodní modlitba kardinála, podkreslená podmanivou hudbou, otevírá historickou scénu – odsouzení a upálení Mistra Jana Husa. Následuje symbolické ztvárnění vzedmutí odporu lidu pod vedením Jana Žižky z Trocnova a doba husitských bojů.

III. NÁRODNÍ PAMÁTNÍKY / III. NATIONAL MEMORIALS
K poctě národní historii procházíme památníky spojené s dobou husitskou, kterým vévodí socha Mistra Jana Husa a vojevůdce Jana Žižky. Průběžně se objevují hlavní myšlenky Jana Husa a dalších českých myslitelů.

IV. SVĚTOVÉ REMINISCENCE / IV. WORLD REMINISCENCES
Památníky Mistra Jana Husa ve světě – Worms, Konstanz, Zürich, Geneve, Kopenhagen, Washington – otevírají čtvrtou část Betlémské odysey. Čtyři pražské artikuly – jsou historickým odkazem doby husitské. Vše končí poselstvím – „Pravdu neupálíš".

V. PRAŽSKÉ UNIVERZITY / V. UNIVERSITIES IN PRAGUE
Závěrečná část BETLÉMSKÉ ODYSEY přibližuje významná historická data našich prvních pražských univerzit. Založení Univerzity Karlovy v Praze v roce 1348, jako jedné z prvních v Evropě. Období 1409 – 1410, kdy Mistr Jan Hus byl rektorem Univerzity Karlovy. Založení Českého vysokého učení technického v Praze v roce 1707, jako jedné z prvních nevojenských technických univerzit v Evropě. Závěrečná scéna je věnována současné roli Betlémské kaple v Praze, která slouží ke slavnostním inauguracím a promocím ČVUT v Praze.

Námět, scénář, režie, choreografie, obrazy a multimediální vizualizace:
Zdeňka Čechová
Hudba – výběr z hudebních oratorií: Ohňové oratorium, Dobro a zlo:
Miroslav Vobořil
V hlavních rolích hrají:
Pavel Lehejček, Miloš Průša, Václav Havlíček, Miloš Klíma
Recitace a zvukové efekty ve spolupráci s Českým rozhlasem: Tomáš Černý.
Foto: Jiří Mužík
Počítačové efekty, animace, střih, kamera ve spolupráci se studenty FEL ČVUT v Praze.
Technická podpora: Martin Bernas. Projekce a ozvučení: Jaromír Landsman
Celková délka programu je 15 minut. Všechny citace a titulky jsou uvedeny v českém a anglickém jazyce. Vstupné na představení je zdarma.
Kontakt: GSM 732 515 727, cechova.zdenka.dr@volny.cz, http://zdenka-cechova.herokuapp.com/