Autorka Zdeňka Čechová se nesnaží šokovat diváka nečekanými zvraty, ale naopak chce, aby si divák mohl plně prožít krásnou hudbu – oratoria hudebního skladatele Miroslava Vobořila z Ostroměře a zároveň, formou oživení historických fresek na fasádě Betlémské kaple, vede diváka historií, která se k tomuto památnému místu váže.

Projekt přibližuje technicky velice náročnou formou počítačových efektů a animací, dobu mistra Jana Husa. Jeho kázání v Betlémské kapli, kritiku prodávání odpustků, jeho konflikt s tehdejší církví, která jej posléze označí jako kacíře a život kazatele končí na hranici upálením. Navazuje doba husitských nepokojů a bitev pod vedením vojevůdce Jana Žižky z Trocnova.

Betlémská odysea.

Generální zkouška projektu se koná v sobotu 23. března v časech od 20.30 a od 21.30 hodin. Předpremiéra je plánována na říjen 2013. Vstupné na všechna představení bude zdarma.

Více můžete kdykoliv zjistit na:

http://www.miroslav-voboril.cz/