„Představa, kterou jsme se všichni učili na základní či střední škole v dějepise o rivalském soupeření Přemyslovců se Slavníkovci, jež vyústilo ve vyvraždění Slavníkovců na hradišti Libice a v následný vznik českého státu, je již dnes chápána jako zavádějící mýtus, který nenávratně padl v průběhu 90. let dvacátého století,“ upozorňuje na fakta jeden z organizátorů Pavel Kracík.

Jaká je tedy aktuální představa o těchto historických událostech, přiblíží přední český badatel problematiky raného středověku, historik docent David Kalhous, Ph.D. ve své přednášce Slavníkovci jako důvod promýšlení počátků Přemyslovského knížectví, v níž představí i středověké texty, které se těchto událostí týkají, a zasadí je do kontextu českých i evropských dějin. To vše v pátek v 18 hodin v Porotním sále zámku.