Folklorní sdružení ČR Praha, ministerstvo kultury, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Město Lázně Bělohrad, Městské kulturní středisko Lázně Bělohrad, Anenské slatinné lázně a.s. Lázně Bělohrad, Střední odborné učiliště Lázně Bělohrad a Sdružení členů a přátel FS Hořeňák pořádají
pod záštitou místopředsedy Senátu ČR Jiřího Lišky, poslankyně Parlamentu ČR Anny Čurdové, hejtmana Královéhradeckého kraje Pavla Bradíka a zpěváka Stanislava Hložka tradiční folklorní festival.


Program:

Pátek 15. června

9.30 hod.  “Z NÁRODŮ JSME RŮZNÝCH“, koncert pro žáky, zámecký park
19.00 hod. “PŘIJĎTE NA POBEJTKU“, vystoupenízahraničních souborů v okolních obcích , Miletín, Mlázovice
20.30 hod. “OKOLO JAVOŘÍ“, vystoupení domácích souborů a jejich hostů

Sobota 16. června

10.00 hod. “VÍTEJTE V BĚLOHRADĚ, představení pro lázeňské hosty
, areál lázní
12.30 hod. “VI. ROČNÍK POLKA RALLYE“, závod v polce na 200 m ve třech kategoriích, areál zámku
13.00 hod. “PODZVIČINKA“, koncert dechové hudby, zámecký park
14.30 hod. “ZPÍVEJ, TANCUJ, DOVÁDĚJ“, vystoupení žáků bělohradských škol, zámecký park
15.30 hod. “SVÁTEK HUDBY“, samostatná vystoupení folklorních souborů
, zámecký park
19.30 hod. “POSEZENÍ S PÍSNIČKOU“, pořad Stanislava Hložka, areál zámku
21.00 hod. “ZAHRAJME SI ZVESELA“, vystoupení domácích souborů a jejich hostů, zámecký park
22.30 hod. “LIDOVÁ VESELICE“, zámecký park

Neděle 17.června

9.00 hod.      “MŠE SVATÁ“, za účasti souborů , Fričovo muzeum
10.00 hod. “ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ“, soubory tančí městu
, náměstí K.V. Raise
13.00 hod. “PRŮVOD“, slavnostní defilé městem , areál lázní
14.00 hod. “VESELME SE, RADUJME SE“, galaprogram , zám. park

Účastníci

Pořady uvádí Zdena Rychterová, Jitka Břeská, Tereza Dixová a Michaela Rychterová
Účinkují soubory SPT Včelaran - Topolná, SPT Dyleň - Karlovy Vary, DFS Kopaničárek - Starý Hrozenkov, SNS Studánka - Žďár nad Sázavou, DFS Skoronice u Kyjova,
SR Hanáci - Praha, DS Mikeš - Říčany a zahraniční soubory z Bulharska, Gruzie, Ukrajiny, Izraele a Ruska. Dechová hudba „Podzvičinka“.
Při příležitosti slavností se v sobotu 16. června uskuteční turistický pochod „Hoškova šlápota Raisovým krajem“. Start v CK HOŠKA TOUR