Slavnostně upravený a květinami vyzdobený sál v hostinci U Švejka přivítal zhruba dvě stovky diváků dychtících, jaké překvapení Ochotnické studio Běchary připravilo.

Necelé 4 měsíce po Vánočním běsnění, které se konalo v prosinci minulého roku a mělo velký pochvalný ohlas mezi diváky, jsme se opět těšili, jaké překvapení paní režisérka a předsedkyně ochotníků v Běcharech v jedné osobě Monika Chalupová divákům nyní představí.

Hlavním programem večera byla soutěž o „Miss vtip“. Šest odvážných (z původně přihlášených dvanácti) soutěžilo ve dvou kolech, rozdělených tematicky na Miss současnost a Miss historie. Každý soutěžící si musel sám sestavit svůj scénář, naučit se jej zpaměti a předvést divákům i porotě na jevišti.

Porota

Porota v počtu 14 osob složená převážně ze zástupců sponzorů (už to, že přispěli finančně i materiálně na průběh soutěžního večera, jim dalo kredit významných osobností, neboť v dnešní době na kulturu, natož v místním dění, je málokdo ochoten něco dát) pak rozhodla o vítězi.

Možno říci, že to byl lítý boj,neboť každý soutěžící se snažil do svého vystoupení dát maximum, i když někdy předvedená scénka mohla být pro diváky těžko vjemově uchopitelná.

Celé představení bylo připraveno v moderním, naprosto jiném pojetí než byla vánoční soutěž . A tak si každý přítomný divák sám za sebe z jednotlivých vystoupení soutěžících měl přebrat ve své mysli, jak na předvedenou scénu nahlížet.

O to více to měla těžší porota k vybrání vítěze. Protože už to vlastně byli profesionálové (většina z nich hodnotila při Běcharském běsnění po druhé), jistě vybrali dobře.

Vítězové

Vítězem soutěže Miss vtip II.ročníku jarního Běcharského běsnění se stala Alenka Brzobohatá z Jičína. Jistě ji vítězství těší o to více, protože vyhrála 1. místo i ve vánoční soutěži Miss vtip, a stát se vítězem podruhé svědčí o tom, že umí.

Diváckou soutěž Miss sympatie vyhrál Mojmír Chalupa, jediný zástupce ochotníků Běchary přihlášených do soutěže, a tak zachránil čest místních.

Vítězové byli odměněni „diamantovou“ korunkou, květinami a potleskem diváků. Možná, že pak byla i „tekutá“ odměna.

Zpestřením večera bylo zpěvácké vystoupení královny české pop music, kterou ve vtipném převleku i zpěvem se skupinou „daboval“ Jaroslav Švejda, a vystoupení božského Káji s Darinkou Rolins v zastoupení Jana Rejhy s Aňou Chalupovou. Za svůj zpěv sklidili zasloužený potlesk.

Pořadem jako konferenciéři provázeli sama paní režisérka Monika Chalupová s Janem Štulákem a v kostýmech jim to opravdu slušelo.

Náročný program

Celý program byl náročný, jak pro herce, tak pro diváky. Trval skoro tři hodiny, a tak vlastně bylo štěstím, že nevystoupili všichni přihlášení, protože jinak bychom šli z běsnění až k ránu. Stejně ti, kteří vydrželi ještě na taneční zábavu, následující po soutěži, odcházeli domů až po půlnoci.

I když třeba způsob vystoupení soutěžících někteří diváci mohli přijmout s rozpaky, rozhodně se celá akce zdařila a Běchary se tak v netradiční soutěži o Miss vtip stávají slavnými. Největší poděkování patří režisérce pořadu paní Chalupové, že se jí podařilo opět takovou velkou akci zorganizovat.

Poděkování patří vůbec všem,kteří se jakkoliv na tomto pořadu podíleli, včetně sponzorů, kteří podpořili hmotnou stránku věci, paní hospodské, která zajistila dobrou krmi, aby přítomným při tak dlouhém trvání pořadu v žaludku nekručelo, a v neposlední řadě všem soutěžícím „misskám“, za odvahu vystoupit na jeviště a předvést divákům svůj talent a umění hrát, i když nejsou přímo profesionálními herci.

Ať žije III. ročník Běcharského běsnění a je stejně úspěšný jako I ročník. Ing. Vladimír Turek