S velkým zájmem jsme sledovali taneční vystoupení Lukáška Frydrycha a Zuzanky Růžičkové. Předvedli nám různé techniky tance a společenské oblečení.

Strávili jsme příjemný večer, který okořenila bohatá tombola   Zdena Richterová, místostarostka obce

Více snímků Jany Engové najdete v připojené fotogalerii.