Válka trvala čtyři roky, nicméně na sv. Martina 1918 podepsaná mírová dohoda nezastavila boje u Vouziers a Terronu, na Těšínsku. Legionáři se z Ruska vraceli i mnoho let po oficiálním ukončení války.

Bačalky a Lično měly také své hrdiny. Jejich jména jsou zvěčněna na pamětních deskách umístěných od 28. října 1928 ve vchodu obecní školy. Vzhledem k těžkostem kolem jejich získání zpět do majetku obce a finančním nákladům, které by s jejich přestěhováním na veřejně přístupné místo byly spojeny, rozhodlo se zastupitelstvo obce pořídit a instalovat pamětní desky nové, menších rozměrů, a to na důstojné místo do těsné blízkosti Masarykovy lípy naproti škole.

Slavnostním odhalením těchto nových pamětních desek v sobotu 24. října ve 14 hodin chtějí občané Bačalek a Lična vzdát čest svým předkům, jenž položili život za svobodnou budoucnost našich národů. Na krátkém pietním aktu spojeném s posvěcením desek zazní československá hymna a několik
masarykovských lidových písní v podání pěvkyně Veroniky Vildmanové za doprovodu houslistů – manželů Koláčných z Jičína.

Od 15 hodin tito umělci potom vystoupí v místní kapli s programem skladeb českých hudebních velikánů a úprav lidových písní. Po skončení programu bude jistě příjemné alespoň chvíli po sousedsku posedět v bačalské hospůdce, popovídat si a zavzpomínat.

„Věřím, že my všichni svoji přítomností na tomto slavnostním říjnovém odpoledni alespoň částečně splatíme dluh svým padlým spoluobčanům a také všem ostatním, kteří v posledních letech usilovali o důstojné místo pro desky s jejich jmény a tohoto významného dne se nedočkali," uvedla Pavlína Kaprasová, starostka obce.