Nejprve se všichni účastníci dozvěděli podrobnosti o celé akci a také byli seznámeni s pravidly chování. Celý večer se totiž bodovalo zapojování do aktivit, ale také i chování dětí. Ty měly tak motivaci získat pěkné ceny. Na programu bylo například malování na kameny, soutěžení s webem veverusak.cz, vyplňování pracovních listů s komiksem Na hradě Bradě, noční záhadná procházka na hrad Pecka s nalezením pokladu, … a hlavně pohádky.

Během večera se děti dozvěděly mnohé o životě dánského pohádkáře Andersena, ale i našeho Jana Drdy, u kterého si letos připomínáme sté výročí narození. Velké překvapení děti čekalo v průběhu akce, kdy mezi děti přišel sám pan Andersen a přečetl jim jednu ze svých pohádek. Vrcholem večera bylo potom spaní ve spacáku mezi spoustou dětských knížek. Akce v knihovně byla zorganizována s podporou městyse Pecka.

15. ročník celorepublikové akce na podporu čtení u dětí se konal ve dnech 27. – 28. března a spalo se ve více než 600 knihovnách a na dalších místech – školách, domovech mládeže atd. Nocovalo se i v jiných zemích: Polsku, Slovensku, Slovinsku, ale i například na Novém Zélandě v Dallasu apod. Akce, která vznikla v naší republice, tak již překonala hranice a je stále více atraktivní i v cizině.  Lenka Knapová