Pohádkový les
Advent je dobou zklidnění,jak to odpovídalo životnímu stylu našich předků.Symbolem není pouze adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi, zvláštností může být také důvěrné posezení a vyprávění o tom, co v životě prožívá hrabě Czernin, aby se vyzpovídal z nespočetných setkáních se šlechtou jeho rodu nebo v pohodě soukromí při nejrůznějších příležitostech.

Pohádkovým lesem s bohatou lesní zvěří v Dymokurech, kde se Tomáš Czernin pohybuje s odznakem lesního strážce svého panství, navštívíme Czerninský Starý zámek v Chudenicích. Je to pár kilometrů od Klatov. Nejstarší sídlo významného rodu Czernínů, dominanta Chudenic, tady nás hrabě Czernin provede z 18. století barokně upraveným sídlem šlechtického rodu, vlastně celou historii Chudenic, jak je dochována ve 14 zámeckých komnatách vybavených autentickým nábytkem a předměty dochovanými po Czerninových z Chudenic. Host ještě připomene, že je na zámku pamětní síň Josefa Dobrovského s prvotisky vzácných knih, žil tu v přátelském vztahu s rodinou Czerninů, také jako vychovatel jejích dětí. Dobrovský byl kněz, jezuita, velká postava českého osvícenství, jak napsal T.G. Masaryk. A ještě je tu rodná světnice Jaroslava Kvapila, dramatika a básníka, zejména autora geniálního libreta k Dvořákově opeře Rusalka.

Nu a pak se projdeme klášterem s kostelem Nejsvětější Trojice Řádu bosých augustianů ve Lnářích. Majitelem byl Humprecht Jan Czernin, současně se tu objevuje Tomáš Zachara Czernin, který po návratu z Říma v roce 1684 nad hlavním oltářem umístil tajemný a zázračný obraz s vizí, že mu ho sám namaloval archanděl sv. Michal. Je tu dodnes.

900 let slávy
Současný třiapadesátiletý Tomáš hrabě Czernin ze zámku v Dymokurech bude si s vámi povídat o svém rodu, který našemu národu dělá čest a slávu přes 900 let. Rád tu volně ocituji výrok významného novináře a spisovatele Karla Hvížďaly, že i historici říkají, budeme-li se dívat na Czerniny v kontextu tisíciletí,není o čem pochybovat, byli a jsou to významní Češi a toho bychom si měli vážit. Těšíme se s vámi na přátelské posezení.Rezervaci vstupenek můžete vyhledat na telefonu 728 749 211.    Zdeněk Vokurka