Večerem provede jedenáctičlenná hudební skupina Levou rukou band. Pro zpestření zatančí originální soubor mužoretů ARTrosa.