V rámci akce bylo odhaleno 60 přestupků v dopravě. Padesát přestupků bylo na místě vyřešeno v příkazním řízení.  Ve zbylých 10 případech policisté věc zadokumentovali, jednalo se nejčastěji o jízdu pod vlivem alkoholu. Tyto přestupky budou postoupeny k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Policisté apelují k dodržování pravidel silničního provozu, další dopravně bezpečnostní akce budou i nadále probíhat.