Projekt ŠANCE se snaží již přes deset let pomáhat dětem, mládeži a těm, kteří vyrůstali v péči státu. Jedná se tedy o děti odložené, nechtěné, na které rodiče a příbuzní zapomněli. V současné době je v péči státu okolo dvaceti tisíc dětí.


Šance se snaží pomoci dětem starším 18 let, které musí po dosažení dospělosti opustit ústav a jít vlastní cestou, což často sami nezvládají. Projekt jim nabízí pomoc prostřednictvím terapeutických dílen, učí děti ulice pracovat v Domě ŠANCE a pomáhá jim získat střechu nad hlavou.


Žáci naší školy byli s projektem seznámeni pomocí paní učitelky Dutkovské. Děti měly za úkol rozdělit se do skupin a 28. listopadu vyrazit do terénu a snažit se seznámit veřejnost s projektem a nabízet propisky, které vyráběly děti z Domu Šance, a co nejvíce jich prodat za minimální cenu 25 Kč. Vybrané peníze mají sloužit na podporu Pracovní dílny a Domu Šance.

Reakce veřejnosti

Lidé na nás reagovali různě, někteří nám vyšli vstříc a rádi se nechali s projektem seznámit a přispěli danou částkou. Jiní nám zavřeli dveře před nosem a dost nevybíravým způsobem nám dali najevo, že pomáhat nechtějí. I přestože naše pocity byly smíšené, jsme rádi, že jsme se do Projektu Šance mohli zapojit a pomoci alespoň malým dílem.


Určitě to byla dobrá a zajímavá zkušenost, neboť si myslíme, že jen málokdo z nás má možnost si něco takového vyzkoušet a nikdo nikdy nevíme, jak se k nám osud zachová a zda i my budeme potřebovat pomoc.


Všem dětem z Projektu Šance fandíme a přejeme jim šťastný start do nové životní etapy.