Legislativy EU stále přibývá

Úřednictvo vBruselu nelení a legislativa Evropské unie narůstá exponenciální rychlostí. Většina znás ani netuší, jak do jaké míry zasahuje do běžného života, natož abychom měli ponětí o tom, jak legislativní řízení vrámci Unie probíhá. Ten proces přitom zase až tak složitý není. Evropská komise navrhne opatření, ke kterému Evropský parlament zaujme stanovisko a Rada ministrů rozhodne. Hlavní legislativní nástroje vEvropské unii se liší zejména podle jejich závažnosti. Nejměkčím nástrojem je doporučení.

Požaduje po členských státech, aby se ve svém zákonodárství přizpůsobily určité orientaci, to se může týkat například zákazu kouření vrestauracích. Dalším nástrojem jsou směrnice, které stanovují určité cíle, ale ponechávají na členských státech výběr prostředků, jak daného cíle dosáhnout. Směrnice mohou řešit kupříkladu problematiku DPH. Nejtvrdším nástrojem jsou nařízení, která pokud jsou přijata na úrovni Evropské unie, automaticky a bezprostředně se stávají závazným zákonem ve všech členských státech. Nařízení se týkají například hygieny potravin.

Právě na základě jednoho ztakových nařízení vláda do Poslanecké sněmovny předložila návrh Ministerstva průmyslu a obchodu regulující dovoz a vývoz zboží ve vztahu ktřetím zemím, které bymohlo být použito pro výkon trestu smrti,mučení nebo jiné kruté, nelidské čiponižující zacházení nebo trestání.

Formy trestu

Předmětem takového obchodování mohou být elektrická křesla, gilotiny či například vzduchotěsné komory určené kpopravám lidí. Nezbytnost zákona vyplývala z nutnosti adaptovat náš právní řád na čím dál méně přehlednou legislativu, přičemž právní řád dávno disponuje zákony, které se této problematice již věnují. Stejně tak máme Všeobecnou deklaraci lidských práv, Základní listinu práv a svobod a mnoho dalších dokumentů. Člověka hned napadne, jestli je vůbec třeba dalšího zákona, který by uvedenou problematiku upravoval.

Vprůběhu posledního plenárního zasedání Poslanecké sněmovny se nám dostalo vmédiích informace o tom, že byl otevřen případ jedné z bývalých dělnických prokurátorek, která čelí obžalobě za napomáhání kvraždě vzinscenovaném procesu sMiladou Horákovou. Dovolte mi odcitovat, jaká slova při politických popravách měla zaznít: ,,Nelamte jí vaz ve smyčce, uduste tu svini a ty ostatní taky.“

Poprava

Popravená Horáková měla vbolestech umírat patnáct minut. Fotografie zpopravy se poté měly stát chloubou mezi známými. Leckdo ktomu uvádí, že tehdy byla jiná doba, avšak historikové jednoznačně potvrzují, že bolševicko komunistická ideologie zůstává beze změny, tudíž stále stejná!

Otázka zní, kdy se ještě jedná o právní prostředí a kdy už sami sebe začínáme uzavírat do vzduchotěsné komory zaplevelené zákony, nařízeními, směrnicemi a předpisy. Legislativa nám permanentně narůstá. Při zauvažování nad výše popsanou situací je jasné, že preventivních opatření, které chrání lidské životy není nikdy dost. Stejně tak přijetí tohoto zákona na ochranu života nechť se nám stane důsledným varováním, že kumulací nových a nových zákonů zvýšení jeho úrovně ještě nikdy nikdo nezajistil.