Parlament navrhuje prezidentovi, aby Řád Bílého lva obdržel plk. Otakar H r u b ý (1913-1993), letec britského Královského vojenského letectva.
Imaginární rozhovor - in memoriam:


Kdy jste se rozhodl opustit vlast?
Dne 4.června roku 1939 jsme tajně odjeli z Nové Paky do Moravské Ostravy. Bez rozloučení s rodiči, rozhodnuti dostat se na západ a bojovat proti nacistům. Byli jsme čtyři: por. St. Fejfar, škpt. Duda, npor. Hudec a já. Měl jsem hodnost četaře a téměř sedmiletou činnost u letectva.


Jak dlouhé bylo putování Evropou a zapojení do zahraničního odboje?
V noci jsme přešli polské hranice u vesničky Dobrá, po prezentaci a složení přísahy v Krakově jsme odjeli do Gdyně a na lodi Sobieski pluli do francouzského přístavu Boulogne, odtud vlakem do Paříže, do Marseille, poté do afrického Oranu…
Teprve l6. června l940 jsem v Tunisu startoval k prvnímu letu. V červenci jsem byl přijat do RAF jako pilot stíhač F.


Vzpomněl byste bojů na anglickém nebi?Zasáhl jsem do poslední fáze vítězné bitvy nad Londýnem, byl to první úspěch, poškodil jsem Ju-88, o měsíc později dva sestřely německých stíhaček. Následovalo první vyznamenání čs. medailí Za chrabrost.


Chtěl byste shrnout vlastní válečné působení?
Uskutečnil jsem celkem 218 náletů nad nepřátelským územím – zúčastnil se Battle of Britain – útočil jsem při vylodění v Dieppe a při invazi do Normandie – nemohu zapomenout na šťastný den 27. března 1942, kdy jsem nalezl dingy s trosečníky, sestřelenými letci, kteří byli již mnoho dní na moři.


Pyšníte se vyznamenáními?
Myslím, že jich je devět, deset… Za hrdinu bych považoval padlé kamarády St. Fejfara ze Štikova, Jar. Brože z Brda u Nové Paky, kteří položili život v boji za svobodu naší porobené vlasti. Byli další, bratři Veselí z Jičína, Pačák Ad. Vrána, František Truhlář, rodák z Lomnice nad Popelkou, B. Liška, můj spoluvězeň z Mírova. Já jsem byl zatčen StB dne 11.ledna 1950 – to jsou hořké vzpomínky.

Autor rozhovoru Miroslav Procházka:

S úctou vzpomínám na setkávání s panem Hrubým, jeho manželka mně dovolila pročítat se jeho válečným deníkem, albem fotografií. K nejvzácnějším patří z roku 1991,kdy byl na Pražském hradě vyznamenán prezidentem Václavem Havlem Řádem Milana R. Štefánika. V květnu 1993 Otakar Hrubý zemřel.


Letos 28. října mu bude udělen Řád Bílého lva.