Hlavně měla své opodstatnění. Přišlo se na ni podívat dostatečné množství lidí, kteří mohou dál mezi svými známými doporučit využití této základny, sídlící nyní v „novém“, byť zrekonstruovaném bytě v penzionu ve Vrchlického ulici. Členky výboru připravily příchozím i malé občerstvení, zajistily výstavku rukodělných prací i ukázky ze své kroniky svazu.


Do budoucna se těšíme na další spolupráci jak ze strany členů základní organizace SPSCH, tak samotných občanů. Jsme rádi, že většina lidí akci hodnotila velmi kladně.