V porodnici je vždy pořízeno maximum snímků (případně i krátkých videí, souhlasí-li maminka). Avšak do novinové stránky se vejde fotografií pět až šest. Ostatní tedy zůstávají do vydání příští týden - nyní vychází stránka miminek ve středu, a opakovaně v rámci nového projektu Baby boom i v sobotu, a to celobarevně.

Dále nám zvídavý čtenář kladl některé dotazy, které jistě budou zajímat i ostatní:

Co to překotné plnění rubriky Miminka? Navíc bez značení datem - prostě jen odkaz, datum a čas vložení, ze kterého jsou týdne…

Právě v rámci nového projektu Baby boom byla na webu zřízena nová sekce Miminka. Takže v onu středu 24. října bylo zapotřebí novou rubriku naplnit, a to ihned - všemi materiály pořízenými od letošního dubna, kdy nová forma našich webových stránek existuje. Proto je tentýž den vložení všech materiálů, bez bližšího uvedení data - která už dodatečně těžko zjistíme (porodnice odmítá dodatečně sdělit jakékoliv bližší údaje, ať už se jedná o datum narození, váhy či míry novorozenců, vše jsou přece chráněná osobní data, která nám mohou pouze osobně sdělit rodiče, a ty dodatečně těžko vyhledáme). Datum vytvoření jednotlivých fotogalerií je i nadále možné vidět v sekci galerie, kde jsou postupně pořizované, i se zobrazeným datem a časem.

Jak je možné, že miminka narozená i později se objeví v novinách dříve, než některé narozené dříve?

Často záleží na formátu pořízeného snímku. Vzhledem ke grafické úpravě stránky je někdy zapotřebí snímek určité výšky či šířky, tím se pak řídí výběr bez ohledu na přesné datum narození. Avšak nyní s novým projektem Baby boom, kde je formát většinou jednotný - snímek čtvercový, pravděpodobně tyto aspekty odpadnou.

Také se někdy stane, že maminka se sice nechá vyfotografovat, ale pak telefonátem sdělí svůj nesouhlas, takže snímek je vyřazen (je-li to ještě vzhledem k uzávěrce možné), ale později na nátlak otce si opět přejí snímek otisknout. Ale to jsou opravdu jen výjimky.

Mám tomu rozumět tak, že ta která fotogalerie je přesný obraz novin?

Ano. Například fotogalerie založená dnes je obrazem stránky, která vychází ve středu 31. října. Zopakována bude ještě následující sobotu 3. listopadu, celobarevně. Zda bude i do budoucna zachováno stejně řazení - černobíle ve středu a totéž v barvě v sobotu, není zatím jisté, je to prostě jen začátek projektu, který se časem může drobně pozměňovat. Zkrátka - začínáme!

(aktualizace - miminka v sobotu již od 3. listopadu nejsou na stránce barevná, ale jen černobílá. Takže tím spíše sledujte web, kde jsou snímky i videa samozřejmě vždy v barvě)

Spoustě rodičů a příbuzných by ušetřilo čas při hledání fotografie toho kterého potomka, kdyby byl někde uveden jmenný seznam.

Ano, to je pravda, děkujeme za podnět. U nově zakládaných materiálů v sekci Miminka již budou vyjmenováni noví človíčci, jejichž snímky jsou pak ve fotogalerii seřazeny.

Dále mladé rodiče vyzýváme, že mohou sami posílat snímky nebo videa svých potomků na miminka.jicinsky@denik.cz. Ne každou maminku v porodnici zastihneme, je tedy i tak možné, aby snímek byl zveřejněn jak v Deníku, tak i na webu.