Ty byly uvedeny ve článku pana Marka Šoltyse, jehož informace jsou neúplné a nepřesné, protože jak vyplývá z článku, vychází pouze ze sdělení pana Hlubiny.


Mikroklimatická solná jeskyně v lipové aleji je jeskyně testovaná plicní klinikou v Hradci Králové k preventivnímu a podpůrně léčebnému účinku zejména u pacientů s dechovými obtížemi, ale i ostatními onemocněními souvisejícími se snížením obranyschopnosti (opakované infekce horních cest dýchacích a podobně), dále chronickými kožními onemocněními (ekzém, lupénka,…).


Teplota a vlhkost vzduchu jsou výrobcem nastaveny tak, aby docházelo k uvolňování iontů z přesně stanoveného poměru směsi solí a tím bylo zajištěno mikroklima podobné mikroklimatu přírodních solných jeskyní, kde byly příznivé účinky na zdraví zjištěny a následně převedeny do uměle budovaných jeskyní.


Je známo, že ideální vlhkost pro sliznice lidského organismu se pohybuje mezi 40-60 %. Zejména u pacientů s astmatem může být vysoká vlhkost vzduchu vyvolávajícím momentem zhoršení stavu, dokonce záchvatu.


Jeskyně není vybavena zařízením, které by mohlo být zdrojem pomnožení bakterií nebo plísní. Klimatizační jednotka s hepafiltry zajišťuje čistotu vdechovaného vzduchu. Rovněž umístění jeskyně v prostředí s minimem znečistění exhalacemi příznivě ovlivňuje mikroklima v jeskyni.

Vyšetření

Dalším bodem, o kterém se pan Šoltys zmiňuje, je spirometrické vyšetření: je pravdou, že pacienti sledovaní v odborných ordinacích jsou tímto způsobem při pravidelných kontrolách vyšetřováni, ale je řada lidí trpících dechovými obtížemi, kteří takto sledováni nejsou, nebo zdravých lidí, které zajímá jejich plicní kapacita, a v těchto případech jim můžeme bezplatně toto nabídnout. To se týká i klientů, kteří mají zájem o odbornou lékařskou konzultaci v klidném prostředí, bez časového tlaku, bez stresu zdravotnického prostředí, mohou se poradit o svých zdravotních problémech s eventuálním nasměrováním potřebného lékařského vyšetření.


Klientům s doporučením odborných lékařů jsou poskytovány slevy na jednorázové i opakované pobyty. Pobyt v jeskyni vybavené podpůrnou světelnou terapií a příjemnou zvukovou kulisou je samozřejmě i příjemnou relaxací vhodně navazující např. na pobyt v sauně nebo plavání, umocňuje tak aktivity vedoucí k upevnění zdraví.

Vzhledem k zaměření této jeskyně zejména na prevenci a podpůrnou léčbu klientů nejsou podávány alkoholické nápoje a káva. Je využívána nabídka přírodních, v lázeňství osvědčených nápojů, samozřejmě jako součást pobytu zdarma.
Při konzultacích a nebo pro doprovod klientů je zde možnost podání kávy, čaje a nealkoholických nápojů.

Chtěla jsem podat objektivní obraz provozu solné jeskyně v lipové aleji v Jičíně. Rozdíly jeskyní mi nepřísluší hodnotit a rozhodnutí závisí na klientech samých. MUDr. Marie Zemanová, alergologie a imunologie Jičín