Ze Železnice dojížděl do Robous každou sobotu plných osmnáct let. Za dobu jeho působení doznal robouský kostel mnoha změn. Především byla za vydatné pomoci místních občanů zhotovena nová fasáda na celé stavbě. Věž kostela dostala novou střechu, byla vyměněna i poškozená kulová schránka a opatřena dobovými dokumenty a penězi. Rovněž těžký kovový kříž na vrcholu věže byl nahrazen novým.


Opravy se nevyhnuly ani interiéru kostela. Byla provedena celková rekonstrukce elektroinstalace. Velkým nákladem byly opraveny i historické varhany. A nakonec byl celý vnitřek kostela vybílen a některé obrazy restaurovány. Také oboje dveře, které poškodili zloději, dal pan farář zhotovit nové. Staral se rovněž o to, aby i okolí kostela bylo v pořádku. Část starého ovocného sadu na kopci pod kostelem zalesnil, ostatní plochy, patřící ke kostelu, pravidelně udržoval.


Z tohoto stručného přehledu je vidět, že obec Robousy má být panu faráři Kordíkovi za co vděčna. Chceme mu proto tímto za práci a službu upřímně poděkovat a popřát mu do jeho dalšího života hodně štěstí, a hlavně pevné zdraví.