Investorem je město, které získalo na projekt v hodnotě osm milionů korun padesátiprocentní dotaci z ministerstva pro místní rozvoj.

Povrchy komunikací a parkovišť opraví firma Colas, v zakázce je počítáno i s rekonstrukcí některých chodníků a vybudováním spojky od teplárny.

Budování a opravy budou stát 6 milionů korun, za dva miliony bude sídliště ozeleněno.

Termín dokončení akce je stanoven na podzim letošního roku.

Plán oprav sídliště - 5. etapa:

Plán regenerace novopackého sídliště.
Plán regenerace novopackého sídliště.