Byla dohodnuta základní pravidla. Model soutěže: základní část dvou až čtyřkolová (do 6 týmů), nadstavbová část systém play-off. Hrací doba: 3x15 minut čistého času Věková kategorie: 18 let a starší. Omezení účasti registrovaných: hráč nesmí pět let hrát organizované soutěže ČSLH po dovršení 30 let, ostatní nesmí nastoupit

Cena za utkání 3000 Kč, včetně rozhodčích a pomocných funkcí, tj. 1500 korun na tým. Zahájení soutěže kolem 5. října 2013, ukončení 9. března 2014. ⋌(bš)